Chemický postrek v areáli ŠK Dvorníky

Športový klub Dvorníky oznamuje občanom, že na novom futbalovom ihrisku bol vykonaný chemický postrek na hracej ploche aj v celom areáli ihriska. Z toho dôvodu upozorňujeme občanov, aby nevstupovali do areálu športového klubu.