Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – RF 353214403 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Unicredit

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky

Obec Dvorníky, zverejňuje výsledky skríningového testovania „Zachráňme spolu životy“, ktoré sa v našej obci uskutočnilo v sobotu 23. januára 2021. V našich dvoch odberových miestach bolo vykonaných 774 testov, z toho bolo 9 pozitívnych.

Týmto spôsobom sa chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí sa tohto testovania zúčastnili a zároveň ĎAKUJEME celému odberovému tímu, administratívnym pracovníkom, členom DHZ Dvorníky, príslušníkom PZ, zamestnancom obce a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy skríningového testovania.