Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – EOS KSI

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk (.pdf)

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Nikoleta Šubertová

Mesto Sereď verejnou vyhláškou o oznámení miesta uloženia písomnosti oznamuje, že Nikoleta Šubertová má na Mestskom úrade v Seredi uloženú písomnosť č. OŽP/5538/8365/2021.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Nikoleta Šubertová (.pdf)