Fotogaléria z Posedenia dôchodcov v rámci Mesiaca úcty k starším, ktorá sa konala 12. októbra 2022 v Kultúrnom dome Dvorníky. Vystúpenia pre našich dôchodcov si pripravili deti Materskej školy a žiaci Základnej školy Dvorníky.

Počet foto v galérii: 56