Fašiangový sprievod zavítal po troch rokoch aj do časti Posádka. Členovia JDS Dvorníky a DHZ Dvorníky sa s obyvateľmi Posádky rozlúčili s fašiangovým obdobím krátkym pásom piesní.

Počet foto v galérii: 52