Voľby do NR SR – 30.09.2023 – oznámenie o počte utvorených volebných okrskov a určenie volebných miestností

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Rozhodnutím predsedu NR SR z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 30. septembra 2023 boli utvorené v obci Dvorníky volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne:

Volebný okrsok:  č. 1 a č. 2,

Volebná miestnosť: Kultúrny dom Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56

Volebného okrsku č. 1: Dvorníky súp. č. od 1 – do 417,

Volebného okrsku č. 2: Dvorníky súp. č. od 418 – do 876 a voliči, ktorý majú evidovaný trvalý pobyt na adrese: Dvorníky.