Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – zápisnica OVK

Obec Dvorníky zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo Voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v sobotu 08.06.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – zápisnica Okrskovej volebnej komisie (.pdf)

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Dvorníky zverejňuje Oznámenie – Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 08. 06. 2024

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: podatelna@dvorniky.sk

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica OVK – 06.04.2024

Obec Dvorníky zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 06.04.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica okrskovej volebnej komisie – 06.04.2024 (.pdf)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica OVK – 23.03.2024

Obec Dvorníky zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 23.03.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica okrskovej volebnej komisie – 23.03.2024 (.pdf)

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – delegovanie členov a náhradníkov OVK

Obec Dvorníky zverejňuje Oznámenie – Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 08. 06. 2024.

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Dvorníky č. 1 pre konanie volieb do Európskeho parlamentu: podatelna@dvorniky.sk.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – delegovanie členov a náhradníkov OVK (.pdf)

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – utvorenie okrskov a určenie volebných miestností

Obec Dvorníky zverejňuje Oznámenie o počte utvorených volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu konané 8. júna 2024.

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli utvorené v obci Dvorníky volebné okrsky a určené volebné miestnosti nasledovne: Volebný okrsok:  č. 1, okrsok č. 1: Dvorníky súp. č. od 1 – do 876 a voliči, ktorý majú evidovaný trvalý pobyt na adrese: Dvorníky.

Volebná miestnosť: Kultúrny dom Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56

Oznámenie o počte utvorených volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu konané 8. júna 2024 (.pdf)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zoznam kandidátov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam kandidátov pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 23. marca 2024:

 1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava
 2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda
 3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava
 5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica
 7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava
 8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava
 9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava
 10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
 11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Informácie pre voliča

Obec Dvorníky zverejňuje informácie pre voliča pre Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 8. júna 2024.

Čítať ďalej

Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic 2024 – Information for the voter

The municipality of Dvorniky, located in the county of Hlohovec, publishes the information for the voter for Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic, which will take place on June 8th, 2024.

Čítať ďalej

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 23.03.2024:

 • podatelna@dvorniky.sk