Voľby do NR SR – 30.09.2023 – delegovanie členov a náhradníkov okrskových volebných komisií

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií obce Dvorníky č. 1 a č. 2 pre konanie volieb do NR SR:  podatelna@dvorniky.sk

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – delegovanie členov a náhradníkov okrskových volebných komisií (.pdf)