Voľby do NR SR – 30.09.2023 – žiadosti o vydanie hlasovacích preukazov

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR: podatelna@dvorniky.sk.

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)