Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – utvorenie okrskov a určenie volebných miestností

Obec Dvorníky zverejňuje Oznámenie o počte utvorených volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu konané 8. júna 2024.

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli utvorené v obci Dvorníky volebné okrsky a určené volebné miestnosti nasledovne: Volebný okrsok:  č. 1, okrsok č. 1: Dvorníky súp. č. od 1 – do 876 a voliči, ktorý majú evidovaný trvalý pobyt na adrese: Dvorníky.

Volebná miestnosť: Kultúrny dom Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56

Oznámenie o počte utvorených volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu konané 8. júna 2024 (.pdf)