Verejná vyhláška – stavebné povolenie – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – stavebné povolenie na časť stavby “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” v rozsahu časti stavebného objektu SO D2-1.01 Bytový dom “2” – 22 b.j.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Bytový dom “2” (.pdf)