Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Dvorníky zverejňuje Oznámenie – Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 08. 06. 2024

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: podatelna@dvorniky.sk

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)