Verejná vyhláška – Povolenie umiestnenia stavby “TA_OKS_Dvorníky Panónia VNK, TS, NNK”

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – rozhodnutie o umiestnení stavby “TA_OKS_Dvorníky Panónia VNK, TS, NNK”.

Verejná vyhláška – Povolenie umiestnenia stavby “TA_OKS_Dvorníky Panónia VNK, TS, NNK” (.pdf)