Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 25. a 27. január 2022

Vedúca poštového úradu Dvorníky oznamuje, že v utorok 25.1. 2022 a vo štvrtok 27.1.2022 bude pošta po celý deň z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.

Porucha na vodovodnom potrubí – 16.01.2022

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí pri č. d. 242 bude o 16,00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na uliciach Malý rad a Centrum – čísla domov 216 až 253. Prosíme občanov, aby si napustili dostatočné množstvo vody, keďže dodávka vody bude obnovená až po odstránení poruchy v priebehu zajtrajšieho dňa. Ďakujeme za pochopenie.

 

Súpis chovov hydiny kvôli výskytu vtáčej chrípky – január 2022

Obecný úrad Dvorníky z dôvodu výskytu vtáčej chrípky v chove Hlohovec prosí občanov, chovateľov hydiny a vtákov chovaných v zajatí a právnické osoby uvedené v nariadení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava, aby vykonali súpis všetkej hydiny a vtáctva chovaného v domácnosti a nahlásili ho emailom na adresy obec@dvorniky.sk, starosta@dvorniky.sk, martina.podkopcanova@dvorniky.sk, hedviga.kadlecova@dvorniky.sk, iveta.polievkova@dvorniky.sk alebo telefonicky 033/744 22 23, 033/732 01 49, 033/744 22 26, 0901 720 154 do 10. januára 2022 a zaviedli opatrenia uvedené v nariadení RVPS Trnava.

Nariadenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava – Pásmo dohľadu Mladý háj – úplné znenie (.pdf)

Porucha na vodovodnom potrubí – 12.12.2021

Obecný úrad oznamuje, že z dôvodu rozsiahlej poruchy na hlavnom vodovodnom potrubí pri č. d. 78 bude teraz po vyhlásení asi o 16,30 prerušená dodávka pitnej vody na uliciach od fary, dlhý hon, podkostolie a vršky. Prosíme občanov, aby si napustili dostatočné množstvo vody, lebo voda bude pustená až po odstránení poruchy v priebehu zajtrajšieho dňa. Ďakujeme za pochopenie.

Zber plastov vo vreciach na to určených

KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o. oznamuje občanom, že plast sa zberajú len v bielych priehľadných vreciach, ktoré sa dostávajú od odpadovej spoločnosti. Plasty, ktoré budú vo vreciach inej farby nebudú spoločnosťou zobraté.

COOP Jednota Dvorníky – otváracie hodiny od 26.11.2021

COOP Jednota predajňa Dvorníky, oznamuje zákazníkom, že od 26.11.2021 budú upravené otváracie hodiny nasledovne:

Pondelok – piatok: od 6:00 do 16:00 hod.
Sobota: od 6:00 do 14:00 hod.
Nedeľa: zatvorené.

Otváracie hodiny COOP Jednota Dvorníky v týždni od 22.11.2021

COOP Jednota, predajňa Dvorníky oznamuje zákazníkom, že celý tento týždeň budú dočasne upravené otváracie hodiny predajne nasledovne:

  • Pondelok – piatok : od 6:00 – do 17:00 hod.
  • Sobota: od 6:00 – do 14:00 hod.
  • Nedeľa: zatvorené

Nahlasovanie stavu vodomerov – október 2021

Obec Dvorníky oznamuje, že z dôvodu pandémie COVID-19, žiadame občanov, aby nahlasovali stav svojich vodomerov prostredníctvom internetovej stránky www.dvorniky.sk/vodomer/, kde vypíšete formulár s údajmi a priložíte fotku celého vodomera. Porosíme Vás o nahlásenie údajov najneskôr do 20. októbra 2021. Odosielateľ formulára čestne prehlasuje, že údaje uvedené vo formulári sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnostiam. Po nahlásení stavu, budú občanom v mesiaci november doručené faktúry.

Pre občanov, ktorí nemajú možnosť nahlásenia stavu vodomerov prostredníctvom internetovej stránky obce vykoná fyzický odpis stavov vodomerov koncom mesiaca október. Termín odpisu bude oznámený v miestnom rozhlase.

 

Uzavretie Obecného úradu Dvorníky – 20.09.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že v pondelok 20. septembra 2021 bude Obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Porucha dodávky pitnej vody – 12.08.2021

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, že dnes 12. augusta 2021 bude prerušená dodávka pitnej vody od č. d. 407 po 417, bytovky 695, 696, Nový stavebný obvod až po predajňu COOP Jednota. Odstávka je z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí pred rodinným domom č. d 416 a bude trvať až do odvolania.