Protokol o skúške odpadovej vody – Jún 2016

Protokol o skúške odpadovej vody č. 16/01177 – Jún 2016 (.pdf)

Protokol o skúške pitnej vody č. 3247/2016 – Jún 2016 (.pdf)