Návrh územného plánu

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1:

Dvorníky – Územný plán Zmeny a Doplnky – prílona VZN 1 – Záväzná časť

VZN 2/2016 – Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1 (.docx)

VZN 2/2016 – Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1 – Návrh 4 (.docx)

VZN 2/2016 – Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1 – Návrh (.docx)

VZN 2/2016 – Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1 – Grafická časť (.jpg)