Výberové konanie na funkciu Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Dvorníky

Obec Dvorníky podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Dvorníky 149, 920 56 Dvorníky. 

Čítať ďalej

Farské oznamy od 30. júla do 5. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 30. júla do 5. augusta 2018.

PONDELOK

Blahoslavenej Zdenky Schelingovej

 

30.07. 18:00 BOJNIČKY Za živú vieru pre rodiny vo farnosti
19:00 DVORNÍKY † rodičia Mečároví
UTOROK

Svätého Ignáca z Loyoly

 

31.07. 19:00 DVORNÍKY † manžel Stanislav Závodský
STREDA

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori

01.08. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia, manžel
 

 

19:00 DVORNÍKY Prosba o požehnanie stavby novej fary
ŠTVRTOK 02.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † švagor Július, švagrina Božena, synovci Peter a Ľubomír
19:00 DVORNÍKY Za kňazské a rehoľné povolania
PIATOK 03.08 18:00 BOJNIČKY † manžel Vladimír Lenghart, rodičia z oboch strán
    19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za 50 rokov manželstva
SOBOTA

Svätého Jána Máriu Vianneya

04.08. 08:00 BOJNIČKY Prosba o požehnanie pre deti a mladých
 

 

  19:00 DVORNÍKY † rodičia Anna a Karol
NEDEĽA

18. nedeľa v období cez rok

05.08 7:30 DVORNÍKY Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a dcéry
8:45 BOJNIČKY Za chorých a nevládnych vo farnosti
9:00 ŠALGOČKA † rodičia Angela a Jozef Košťányoví
10:20 DVORNÍKY Za farníkov
10:30 ZEMIANSKE SADY † rodičia Vít a Uršula Šidlíkoví, sestra Mária a Helena

 

  • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: Spovedanie: DVORNÍKY – utorok 18:00, piatok 17:30, BOJNIČKY – pondelok 17:00, piatok 16:30, ŠALGOČKA – streda 16:30, ZEMIANSKE SADY – štvrtok 16:30
  • Vyloženie Sviatosti Oltárnej počas spovedania bude tak, ako je zvykom.
  • Obetné dary v Dvorníkoch na Prvý piatok: rodina Ščasná
  • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 301 – 350 v Dvorníkoch a č. 51 – 75 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
  • Chorých budeme navštevovať v piatok od 08:00.
  • DVORNÍKY A BOJNIČKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.