Oznámenie o uložení písomnosti – Ondrej Kollár

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Ondrej Kollár, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Ondrej Kollár

Oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Macek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Ivan Macek, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Macek

Farské oznamy od 13. do 19. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 13. do 19. augusta 2018.

PONDELOK 13.08. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Puchoví a brat
19:00 DVORNÍKY Poďakovanie za ukončenie štúdia, prosba o zdravie a Božiu pomoc
UTOROK

Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho (spomienka)

14.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † rodičia, syn Peter a Ľubomír Drápaloví, súrodenci
    19:00 DVORNÍKY † rodičia Mihinoví
STREDA

Nanebovzatie Panny Márie

PRIKÁZANÝ SVIATOK

 15.08. 18:00 ŠALGOČKA † rodičia Rudolf a Emília, sestra Marta a starí rodičia
19:00 DVORNÍKY † Anton Kadlec, syn Ľuboš a Štefan, zať Jozef
  19:30 BOJNIČKY Za farníkov
ŠTVRTOK 16.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † manžel Karol Rybanič, rodičia
19:00 DVORNÍKY NEBUDE
PIATOK 17.08. 18:00 BOJNIČKY † Helena Kupková a rodičia
    19:00 DVORNÍKY NEBUDE
SOBOTA 18.08. 08:00 BOJNIČKY † Pavol Pavlík
    19:00 DVORNÍKY † Helena Mihinová a rodičia
NEDEĽA
20. nedeľa v období cez rok
 19.08. 7:30 DVORNÍKY Božia pomoc pre rodinu Kuníkovú
8:45 BOJNIČKY Za Božiu pomoc a ochranu
9:00 ŠALGOČKA † rodičia Alojz a Jozefína Košťányoví, sestra Matilda a starí rodičia
10:20 DVORNÍKY Za farníkov
10:30 ZEMIANSKE SADY † Jozef a Otília Kotúčkoví, brat Fridolín
 • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 401 – 450 v Dvorníkoch a č. 101 – 125 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
 • DVORNÍKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKA: informácie na nástenkách, prihlášky v sakristii kostola.
 • BOJNIČKY: ďakovná procesia ku kaplnke sv. Rochusa po sv. omši v stredu. Vopred ďakujeme všetkým za ich osobné nasadenie pri prípravách a priebehu tejto milej akcie. A pozívame všetky deti do lampiónového sprievodu.
 • ZBIERKA NA PODPORU STAVBY FARY: milodary vyzbierané počas sv. omše v nedeľu na budúci týždeň budú použíté na podporu platieb za stavbu fary. S pomocou Božou a vašou štedrosťou sme v poslednej fáze prác a ďakujeme za každý vaš dar, ktorým podporíte výstavbu novej farskej budovy.
 • ŠKOLENIE P. FARÁRA Róberta: od 16.08. do 25.08. bude pán farár Róbert na školení, v prípade zaopatrovania alebo pohrebu prosím kontaktujte otca Juraja v Bojničkách, tel: 0915 337 037
 • HODY VO FARNOSTI: DVORNÍKY: 16.9. o 10:20,ZEMIANSKE SADY: 07.10. o 10:30, ŠALGOČKA: 14.10. o 10:30, POSÁDKA: 11.11. o 10:30

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Repiský

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Dušan Repiský, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Repiský

Oznámenie o uložení písomnosti – Helena Novotná

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Helena Novotná, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Helena Novotná

Farské oznamy od 6. do 12. augusta 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 6. do 12. augusta 2018.

PONDELOK

Premenenie Pána

(sviatok)

06.08. 18:00 BOJNIČKY † rodičia Pavelkoví a Dolnákoví
19:00 DVORNÍKY Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Takáčovú
UTOROK

 

 

 

07.08.

19:00 DVORNÍKY † Helena Slobodová, starí a prastarí rodičia
STREDA

Svätého Dominika, kňaza (spomienka)

08.08. 18:00 ŠALGOČKA SV. OMŠA NEBUDE
19:00 DVORNÍKY Poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia
ŠTVRTOK

Svätej Terézie Benedikty z Kríža (sviatok)

09.08. 18:00 ZEMIANSKE SADY † rodičov Štefana a Júliu Morvayových, tetu Helenu a krstných rodičov  Sabových
19:00 DVORNÍKY Za uzdravenie Lenky
PIATOK

Svätého Vavrinca (sviatok)

10.08. 18:00 BOJNIČKY † rodičia František a Anna  Zúdoroví, rodina
  19:00 DVORNÍKY † manžel Viliam Adámik
SOBOTA

Svätej Kláry (spomienka)

11.08. 08:00 BOJNIČKY † rodičia Duchoňoví a ostatná rodina
  19:00 DVORNÍKY † Agnesa Karabová
NEDEĽA
19. nedeľa v období cez rok
 12.08. 7:30 DVORNÍKY Za dar zdravia
8:45 BOJNIČKY Poďakovanie za 65 rokov života, prosba o zravie a Božiu pomoc
  9:00 ŠALGOČKA Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc
10:20 DVORNÍKY Za farníkov
10:30 ZEMIANSKE SADY † manžel a otec Miloš Košťál
 • POHREBNÁ SV. OMŠA BOJNIČKY: pondelok 14:00 † Gustáv Koštrna
 • Prosíme o kvetinové dary na výzdobu kostola obyvateľov domov č. 351 – 400 v Dvorníkoch a č. 76 – 100 v Bojničkách . Pán nech je odmenou za vašu námahu.
 • DVORNÍKY: zapisovanie úmyslov na mesiace august a september je možné v sakristii po sv. omšiach.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE VO FARNOSTI: prosíme rodičov tretiakov na základných školách vo farnosti, ktorí chcú, aby sa ich deti pripravovali na prijatie Sviatosti Eucharitie, aby si vyzdvihli prihlášku do konca augusta pre svoje dieťa v sakristii kostola.
 • SVIATOSŤ BIRMOVANIA VO FARNOSTI: prosíme stredoškolákov z farnosti, ktorí sa chcú pripravovať na prijatie Sviatosti birmovania, aby si vyzdvihli prihlášku do konca augusta v sakristii kostola.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vlasta Borošová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Vlasta Borošová, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vlasta Borošová

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Hanzel

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Milan Hanzel, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Hanzel