Oznámenie o uložení písomnosti – Mgr. Jozef Blaško

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Mgr. Jozef Blaško, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Mgr. Jozef Blaško (.pdf)