Farské oznamy – príhovor občanom obce

V Nedeľu 22.03. 2020 popoludní sa prostredníctvom obecných rozhlasov prihovorí v tomto náročnom čase správca farnosti Róbert Ťapušík obyvateľom obcí a to nasledovne:

  • OBECNÝ ROZHLAS BOJNIČKY – 14:00
  • OBECNÝ ROZHLAS DVORNÍKY – 14:30
  • OBECNÝ ROZHLAS ŠALGOČKA – 15:00
  • OBECNÝ ROZHLAS ZEMIANSKE SADY – 15:30