Návrh Dodatku č.1/2020 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky

Obec Dvorníky zverejňuje Návrh Dodatku č.1/2020 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky. Návrh Dodatku č.1/2020 vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 28.5.2020. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: do 7.6.2020 (vrátane).

Návrh Dodatku č.1/2020 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky (.pdf)

Zber plastov – 29.05.2020

Obecný úrad oznamuje občanom, že zajtra 29. 05. 2020 sa v obci Dvorníky uskutoční zber plastov. Uviazané vrecia s plastovými fľašami treba vyložiť na ulicu pred dom.