Oznámenie o uložení písomnosti – Mgr. Jozef Blaško

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Mgr. Jozef Blaško, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 114759045 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Mgr. Jozef Blaško (.pdf)

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2020

Obec Dvorníky zverejňuje Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Dvorníky k 30.06.2020. Monitorovaciu správu zobralo na vedomie Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 29 zo dňa 23.09.2020.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Dvorníky k 30.06.2020 (.pdf)