Stránkové dni Obecného úradu Dvorníky – Vianoce 2021

Obecný úrad Dvorníky zverejňuje stránkové dni počas Vianočných sviatkov 2021:

  • 22.12.2021 – streda – 8:30 – 11:30
  • 27.12.2021 – pondelok – 8:30 – 11:30
  • 29.12.2021 – streda – 8:30 – 11:30

Ostatné pracovné dni bude Obecný úrad zatvorený. Riadne otvorený bude od 10.01.2022. V súrnych prípadoch môžete volať na telefónne číslo 0905 251 800.

Oznámenie o uložení písomnosti – Mária Fabianová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Mária Fabianová, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Vš. zdr. poisť.

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Mária Fabianová (.pdf)