Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Daniš, Natália Vallová, Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Vladimír Daniš, 920 56 Dvorníky, Natália Vallová, 92056 Dvorníky, Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 31. 01. 2022 do 18. 02. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Daniš, Natália Vallová, Erik Šaman (.pdf)

Farské oznamy od 31. januára do 6. februára 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 31. januára do 6. februára 2022.

Čítať ďalej

Výstraha pred silným vetrom – 30.01.2022

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, trvanie 30.01.2022 od 9:00 do 22:00. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Oznámenie o uložení písomnosti – Jozef Blaško

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Jozef Blaško, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Policajný zbor – SK031378296SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Jozef Blaško (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Alexandra Zacharová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Alexandra Zacharová, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Dôvera

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Alexandra Zacharová (.pdf)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 09.03.2022

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 09.03.2022 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 11:00 hod.: Dvorníky č. 1, 2, 3, 4 ,5, 7/ZA, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/ZA, 21, 21/VZ, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/VE, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55/ZA, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 256/OP, 257, 257/VE, 257/ZA, 258, 260, 261/VZ, 262, 263, 264, 266, 307/3, 370, 370/VE, 377, 379, 380, 841, 856, 1808/310, 1808/314.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Oznámenie o uložení písomnosti – Anton Pavlík

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Anton Pavlík, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – VšZP

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Anton Pavlík (.pdf)

Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 25. a 27. január 2022

Vedúca poštového úradu Dvorníky oznamuje, že v utorok 25.1. 2022 a vo štvrtok 27.1.2022 bude pošta po celý deň z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.

Podanie priznania k miestnym daniam za rok 2021

Obec Dvorníky správca dane oznamuje daňovníkom že, termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje je do 31. januára 2022 (t. j. pondelok). 

Priznanie podáva ten daňovník:

 • kto nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosť v roku 2021 (stavbu , pozemok, byt a pod.) a to: kúpou, darovaním, dedičstvom a pod.,
 • u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností to znamená: v roku 2021 bolo vydané stavebné povolenie na pozemok k stavbe, kolaudačné povolenie k stavbe rodinného domu alebo bola postavená prístavba, nadstavba k rodinnému domu, stavba samostatne stojacej garáže, alebo búranie stavby alebo jej časti,
 • u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane za psa a to majiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov, za každého psa chovaného na území obce. Priznanie podáva aj ten, ktorému pes uhynul alebo ho odpredal, daroval, to znamená na zánik dane za psa.
 • Občania, ktorí sú držiteľom preukazu ZŤP a ZŤP-S od roku 2021, a sú vlastníkmi nehnuteľností môžu požiadať v priznaní o poskytnutie daňovej úľavy v termíne do 31.01.2022. K priznaniu je potrebné doložiť kópiu preukazu ŤZP a občiansky preukaz.

Upozorňujeme občanov, ktorí vlastnia psa, že na základe VZN č. 5/2014 obce Dvorníky sú povinní každého psa nahlásiť do evidencie na Obecnom úrade v Dvorníkoch, kde obdržia registračnú známku  pre psa.  Majitelia sú povinní oznámiť každú zmenu či už nadobudnutie alebo uhynutie psa. Tieto skutočnosti treba nahlásiť do 30dní na obecný úrad.

Občania, ktorí sa prihlásili v roku 2021 na trvalý pobyt alebo prišlo k zmene počtu obyvateľov v domácnosti, je potrebné toho oznámiť na obecný úrad a vyplniť tlačivo ohľadom zmeny poplatku za komunálny odpad do 31.1.2022. Každú zmenu treba hlásiť správcovi dane. Uvedené oznámenia môžete podať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v pracovných dňoch: pondelok, streda a piatok v úradných hodinách.

Oznámenie o uložení písomnosti – Roman Gábor

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Roman Gábor, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – VšZP

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Roman Gábor (.pdf)