Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 24.06.2021

Pošta Dvorníky nad Váhom oznamuje, že bude dňa 24. 06. 2021 z prevádzkových dôvodov poskytovať služby verejnosti iba v čase od 7:30 – 11:00 hod. Počas obmedzenia pošty Vám podaj zásielok zrealizuje Pošta Bojničky. Ďakujeme za porozumenie.

Obmedzenie dodávok pitnej vody v obci Dvorníky – Jún 2021

Obec Dvorníky, zastúpená starostom obce, z dôvodu problémov s dodávkou pitnej vody vo vyššie položených častiach obce, z dôvodu nadmernej spotreby pitnej vody spôsobenej vysokými teplotami vzduchu prosí občanov, aby s pitnou vodou nakladali šetrne a počas trvajúcich vyšších teplôt nepoužívali pitnú vodu na:

  • Napúšťanie bazénov,
  • Polievanie záhrad a trávnikov,
  • Umývanie dopravných prostriedkov,
  • A na iné účely pre ktoré nie je použitie pitnej vody potrebné.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme a prosíme o zhovievavosť.

Uzavretie Zberného dvora Dvorníky – 08.05.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že v sobotu 8. 5. 2021 bude Zberný dvor zatvorený.

Ordinovanie zubnej lekárky na ZŠ Dvorníky

Zubná lekárka MUDr. Mašánová oznamuje občanom že do 27. 05. 2021 nebude na ZŠ v Dvorníkoch ordinovať. Upozorňujeme občanov, aby sa podľa toho zariadili.

Uzavretie Obecného úradu Dvorníky

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, že z dôvodu karantény zamestnancov Obecného úradu bude až do odvolania uzavretý. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.

Skríningové testovanie „Zachráňme spolu životy“ v obci Dvorníky

Obec Dvorníky oznamuje, že skríningové testovanie „Zachráňme spolu životy“ sa v našej obci uskutoční v sobotu 23. januára 2021. Mobilné odberové miesto bude zriadené v Kultúrnom dome Dvorníky. Testovanie bude prebiehať od 7:00 – do 11:30, od 12:30 – do 16:30 a od 17:30 – do 21:00 hod.

Prerušenie dodávky pitnej vody – 07.01.2021

Obecný úrad oznamuje, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí pri č. d. 27 bude zajtra 07.01.2020 od 7:30 hod. prerušená dodávka pitnej vody na uliciach Veľký rad a Panónia na čas nevyhnutný na odstránenie poruchy. Prosíme občanov, aby sa podľa toho zariadili.

Vývoz odpadov v roku 2021

Obecný úrad oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu bude aj v roku 2021 v obci Dvorníky a v miestnej časti Posádka vykonávaný v utorok. Prvý termín bude 12. 1. 2021. Termíny sú zverejnené aj na webovej stránke obce. Harmonogram vývozov a tiež nálepky na smetné nádoby na rok 2021 Vám budú doručené v obálke do poštových schránok v prvých dňoch nového roka 2021.

Úradné hodiny Obecného úradu Dvorníky – Vianoce 2020

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, že od 23. decembra 2020 (streda) až do 8. januára 2020 (piatok) bude zatvorený. V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo 0905 251 800.

Úradné hodiny Spoločného obecného úradu Hlohovec – Vianoce 2020

Spoločný obecný úrad Hlohovec oznamuje, že z dôvodu zákazu vychádzania bude pre verejnosť zatvorený do 08.01.2021 vrátane. Žiadosti je možné zasielať poštou.