Zmluvy 2022

Displaying 1 - 50 of 92

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
NATUR-PACK, a. s.-20.03.202322.03.202323.03.2023Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkovúprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy-20230322113350.pdf
Obec Dvorníky-15.03.202316.03.202317.03.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamVP/23/06468/00101.03.202309.03.202310.03.2023Hromadná licenčná zmluvaudelenie súhlasu s použitím hudobnej produkcie-20230309104534.pdf
Obec Dvorníky-02.03.202302.03.202303.03.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-31.01.202308.02.202309.02.2023Dodatok č. 7 k Zmluve č. 5/2008Zmena článku II v bode 3-MellisaDodatok-7.pdf
Obec Dvorníky-01.02.202308.02.202309.02.2023Dodatok č. 4 k Zmluve č. 1/2019/DVzmena článku IV v bode 9-Dolnakova-Dodatok-4.pdf
Obec Dvorníky-31.01.202308.02.202309.02.2023Dodatok č. 4 k zmluve č. 2/2020/DVzmena článku IV v bode 3-CackovaDodatok-c.-4.pdf
Obec Dvorníky1,12,13,14,15,16,21,22,23/202221.12.202228.12.202201.01.2023Nájomná zmluvaNájom bytu v bytovom dome 779-
Obec Dvorníky8,9,10,11,19,20/202221.12.202228.12.202201.01.2023Nájomná zmluvaNájom bytu v bytovom dome 778 B-
Obec Dvorníky2,3,4,5,6,7,17,18/202221.12.202228.12.202201.01.2023Nájomná zmluvaNájom bytu v bytovom dome 778 A-
3W Slovakia, s. r. o.-31.01.202302.02.202303.02.2023Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulýchÚprava ceny licencie na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých-
Obec Dvorníky-31.01.202301.02.202302.02.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-31.01.202301.02.202302.02.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-30.01.202331.01.202301.02.2023Dodatok č. 12 k zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par. 536 a nasl. obchodného zákonníkazmena Prílohy 1 k zmluve-20230131101256.pdf
Obec Dvorníky-20.01.202320.01.202321.01.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA1.pdf
Obec Dvorníky-20.01.202320.01.202321.01.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia1.pdf
Obec Dvorníky-20.01.202320.01.202321.01.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-20.01.202320.01.202321.01.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody0Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.101/200901.01.202318.01.202319.01.2023Dodatok č. 6 k zmluve č. 101/2009Zmena čl. VIII. bod 2-20230118121741.pdf
Obec Bojničky-16.01.202318.01.202319.01.2023Dodatok č. 8 k Zmluve o spolupráciposkytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce52020230118122207.pdf
Centrum voľného času Dúha-12.01.202318.01.202319.01.2023Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obceposkytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce650,--20230118122353.pdf
NET con Europe, s. r.o.-20.10.202212.01.202313.01.2023Zmluva o nájme siete obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Dvorníkyprenájom siete obecného rozhlasu a kamerovýho systému za účelom poskytovania elektronickýh komunikačných služieb21.188,--20230112150934.pdf
ZSE Energia, a.s.R23/2023/37412.12.202228.12.202229.12.2022Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlkuzáväzok dodávateľa v roku 2023 dodávať do odberných miest elektrinu v dohodnutom množštve, čase a kvalite16,48 EUR/MWhZSE.pdf
WoodCon s. r. o.-21.12.202221.12.202222.12.2022Zmluva o dieloPožiarna zbrojnica Dvorníky - strecha22552,80navrh-zmluvnych-podmienok_dvorniky-strecha.pdf
ZO JDS Dvorníky1/202320.12.202221.12.202222.12.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce DvorníkyÚprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán nevyhnutných na zabezpečenie dohodnutého účelu2350ZMLUVA-012023-O-POSKYTNUTI-DOTACIE-JDS-Dvorniky.pdf
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republikyZML-3-63/2021-23015.03.202221.12.202222.12.2022Darovacia zmluva uzavretá podľa par. 11 ods. 7 písm.b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neeskorších predpisovDarovanie prebytočného hnuteľného majčetku štátu609,620221221114215.pdf
TOPSET Solutions s.r.o.tz2022-12-13nv220.12.202221.12.202222.12.2022Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS RegistratúraPoskytnutie najnovšej verzie IR ÚPVS-OVM Registatúra829,2020221221110551.pdf
TOPSET Solutions s.r.o.tz2022-12-13nv120.12.202221.12.202222.12.2022Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluvaPoskytovanie aktualizácie aplikačných počítačových programov84620221221104944.pdf
Obec Dvorníky-14.12.202215.12.202216.12.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801941309620.11.202215.12.202216.12.2022Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlapoistka príves34poistna-zmluva-vozik-hasici.pdf
JURA audit, s. r. o.-08.12.202215.12.202216.12.202231.12.2023Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa paragrafu 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.Audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022, orerenie výročnej správy za rok 2022, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej VS1.200,--Jura-audit-2023.pdf
Obec Dvorníky-30.11.202230.11.202201.12.2022Kúpna zmluva podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom zneníPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam21.170,--Kupna-zmluva-Bojnansky-Roman.pdf
Obec Dvorníky-21.11.202221.11.202222.11.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia1.pdf
Obec Dvorníky-21.11.202221.11.202222.11.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA2.pdf
Obec Dvorníky-16.11.202221.11.202222.11.202222.11.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA1.pdf
Dasara s. r. o.1/2022/DV28.10.202215.11.202216.11.2022Zmluva č. 1/2022/DV o nájme nebytových priestorov, ktorú uzavreli v zmysle zákona č. 116/1990 Zb., o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení s nasledovným obsahomprenájom priestorov nachádzajúcich sa v budove súp. č. 428-Zmluva-o-Najme-DASARA-Masarykova.pdf
Linden law s. r. o.-04.11.202209.11.202210.11.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služiebDoplnenie čl. II bod 1. a čl. III bod 1.100 € bez DPH20221109134329.pdf
Obec Dvorníky-26.10.202204.11.202205.11.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Obec Dvorníky-26.10.202204.11.202205.11.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Jozef Lackovič-25.10.202226.10.202227.10.2022Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva pozemkuDoplnenie na základe zistených nedostatkov-Dodatok-c1-ku-KZ-Lackovic.pdf
Čačková Katarína – HAIR SALÓN KATARÍNA-24.10.202226.10.202227.10.2022Dodatok č. 3 k zmluve č. 2/2020/DVZmluva o nájme nebytových priestorov-CackovaDodatok-3.pdf
BESTRENT s. r . o.2215058512.10.202218.10.202219.10.2022Zmluva o prenájme hnuteľných vecíprenájom mob. WC8620221018112414.pdf
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamVP/22/06468/00426.10.202211.10.202212.10.2022Hromadná licenčná zmluvaudelenie súhlasu s použitím hudobnej produkcie-20221011102402.pdf
Obec Dvorníky-29.09.202203.10.202204.10.2022Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva pozemkuOprava zistených nedostatkov vo veci návrhu na vklad vlastníckeho práva , vedenej pod spis. Zn. V 1782/2022-Dodatok-c1-ku-KZ-Nemeth.pdf
Obec Dvorníky-29.09.202203.10.202204.10.2022Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva pozemkuOprva zistených nedostatkov vo veci návrhu na vklad vlastníckeho práva , vedenej pod spis. Zn. V 1771/2022-Dodatok-c1-ku-KZ-Kysela.pdf
Obec Dvorníky-29.09.202230.09.202201.10.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA1.pdf
REGIONPRESS, s.r.o.96122015119.09.202221.09.202222.09.2022Zmuva o inzerciiReklamný priestor v periodiku79,2020220921152348.pdf
Obec Dvorníky-14.09.202216.09.202217.09.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-14.09.202216.09.202217.09.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Miroslav Mikulek, s. r. o.-22.08.202209.09.202210.09.2022Zmluva o dieloVykonanie stavby s názvom "Zberný dvor Dvorníky"184.281,12 €Zmluva-o-dielon-Zberný-dvor-Dvorníky.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy