Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 21 - 40 z 475

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
UNICO Invest SK s. r. o.2020/1512.06.202015.06.202016.06.2020Zmluva o dielo č. 2020/15 uzatvorená podľa ustanovenia par. 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.Zateplenie a obnova Kultúrneho domu Dvorníky107134,55Zmluva-a-rozpočet.pdf
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRIROP-Z-302021J270-222-1304.06.202008.06.202009.06.2020Dodatok Č.1 k Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPoskytnutie nenávratného finančného príspevku47886.49 €Dodatok-č.1-k-Zmluve-o-poskytnutí-nenávratného-finančného-príspevku-text.pdf
Slovenská sporiteľňa, a. s.-26.05.202026.05.202027.05.2020Zmluva o bežnom účte SPORObusiness-dotácieZriadenie účtu číslo SK8009000000005170555239-Zmluva-Sl.sporiteľňa.pdf
Slovenská sporiteľňa, a. s.-26.05.202026.05.202027.05.2020Zmluva o bežnom účte SPORObusiness-dotácieVOP a sadzobník poplatkov k Zmluve o bežnom účte SPORObusiness-dotácie-SLSP-VOP-POP-Sadzobnik-pasivne-produkty-aktualizacia-16052020.pdf
Obec Dvorníky1/202027.04.202027.04.202001.05.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 9 v 9 bytovom nájomnom dome103,76Nájomná-zmluva-č12020.pdf
Obec Dvorníky2/202027.04.202027.04.202001.05.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 1 v 15 bytovom nájomnom dome86,31Nájomná-zmluva-č22020.pdf
3W Slovakia, s. r. o.-07.04.202007.04.202008.04.2020Dodatok k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulýchDigitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest39,60Dodatok-k-licenčnej-zmluve.pdf
3W Slovakia, s. r. o.-07.04.202007.04.202008.04.2020Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulýchspustenie funkcie Nahrávanie fotografií na portál www.virtualnycintrorin.sk8,50Dodatok-č.-1-k-Licenčnej-zmluve-na-poskytnutie-práva-užívať-dig.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-12.03.202016.03.202017.03.2020Dodatok č. 9 k Zmluve č.8/2008 o dieloúprava frekvencie zberu 7000 l kontajnera na papier na 26xročne-Dodatok-č.-9-k-zmluve-č.82008.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR52007616.03.202016.03.202017.03.2020Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRzáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu5.000,00Zmluva-č.-520076-o-poskytnutí-dotácie-z-prostriedkov-DPO-SR.pdf
NATUR-PACK, a. s.-20.02.202024.02.202025.02.2020Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému Združeného nakladania s odpadmi z obalovSystém triedeného zberu-Dodatok-č.3-k-zmluve-o-zabezpečení-systému-združeného-nakladani.pdf
Obec Dvorníky-20.02.202020.02.202021.02.2020Kúpna zmluva o predaji špeciálneho motorového vozidlaPredaj špeciálneho motorového vozidla Tatra 8151000KPZ-TATRA-auto-medzi-Obcou-Dvorníky-a-firmou-Miroslav-Mikulek-s-r-o.pdf
Obec Dvorníky01/202015.01.202010.02.202011.02.2020Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceÚprava vzájomných práv a povinností nevyhnutných na zabezpečenie podmienok použitia dotácie22.600,--ZMLUVA-O-POSKYTNUTÍ-dotácie-č-012020-ŠK-Dvorníky.pdf
Obec Dvorníky02/202015.01.202005.02.202006.02.2020Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceÚprava vzájomných práv a povinností nevyhnutných na zabezpečenie podmienok použitia dotácie1800ZMLUVA-O-POSKYTNUTÍ-DOTÁCIE-č-022020-JDS-Dvorníky.pdf
ZSE Energia, a.s.940943685014.01.202003.02.202004.02.2020Zmluva o združenej dodávke elektrinyzáväzok dodávateľa dodávať elektrinu, odberné miesto 779-Zmluva-o-združenej-dodávke-elektriny.pdf
Obec Dvorníky1/2020/DV17.01.202031.01.202001.02.2020Zmluva o prenájme priestorovPrenájom priestorov nachádzajúcich sa v obci súp. č. 667,22 €/mesZmluva-o-Nájme-ZS-Vargová.pdf
Obec Dvorníky2/2020/DV17.01.202031.01.202001.02.2020Zmluva o prenájme priestorovPrenájom priestorov nachádzajúcich sa v obci súp. č. 667,22/ mes.Zmluva-o-Nájme-ZS-Čačková.pdf
Západoslovenská distribučná, a.s.12195359227.01.202028.01.202029.01.2020Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZáväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa-Zmluva-o-pripojení-odberného-elektrického-zariadenia.pdf
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.-22.01.202023.01.202024.01.2020Zmluva o dodávke plynuDodávka plynu-Zmluva-o-dodávke-plynu-byt-7799.pdf
Centrum voľného času Dúha-10.01.202023.01.202024.01.2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obcePoskytnutie finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania detí260Zmluva-o-poskytnutí-FP-CVČ-Dúha.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy