Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 21 - 40 z 523

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.987011603622.05.202106.05.202107.05.2021Komplexné poistenie podnikateľovpoistenie budov, hnuteľných vecí, strojov, elektroniky, všeobecnej zodpovednosti za škodu953,25Poistka-c.-511124189.pdf
Slovenská agentúra životného prostrediaOPKZP-PO1-SC111-2019-33/5526.04.202105.05.202106.05.2021Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-33/55Zberný dvor Dvorníky - kompletná zmluva dostupná na https://crz.gov.sk/zmluva/5727976/352 010,22 €2870108.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miestoDodatok č. 304.05.202104.05.202105.05.2021Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb (MOM)Úprava podmienok poskytovaní služieb mobilného odberového miesta-dodatok-3-horne-otrokovce-mom.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801939323727.04.202103.05.202104.05.2021Povinné zmluvé poistenie zodpovednsti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPZP Zetor HC170AB63Poistka-c.-8019393237.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-29.04.202129.04.202130.04.2021Dodatok č. 10 k zmluve č. 8/2008 o dieleNakladanie so separovanými zložkami KO-Dodatok-c.-10-k-zmluve-c.-82008-o-dielo-uzavretej-podla-par.-53.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-29.04.202129.04.202130.04.2021Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-12-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
Obec Dvorníky-26.04.202128.04.202129.04.2021Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam parc. č. 312/53633,64zmluva-ocenas.pdf
Obec Dvorníky-25.04.202127.04.202128.04.2021Protokol o zverení majetku obce do správyInventár do vonkajších priestorov MŠ636Protokol-o-domceky.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-23.04.202123.04.202124.04.2021Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-11-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-09.04.202109.04.202110.04.2021Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-10-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
Alphabet s. r. o.-03.03.202126.03.202127.03.2021Zmluva o poskytovaní fotografických služieb google business viewFotografovanie priestorov pre program Google Bisiness View700Zmluva-o-poskytovani-fotografickych-sluzieb-google-business-vie.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-26.03.202126.03.202127.03.2021Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-9-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-19.03.202119.03.202120.03.2021Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-8-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb.pdf
Slovenská republika - Štatistický úrad SR-18.03.202118.03.202119.03.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičkeZmena znenia ods. 7-20211115160028.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-12.03.202112.03.202113.03.2021Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-7-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-05.03.202105.03.202106.03.2021Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-6-k-zmluve-o-poskytovanie-sluzieb-MOM.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.51112355717.02.202101.03.202102.03.2021Poistka č. 511123557Komplexné poistenie podnikateľov - bytovka č. 779263,03Poistka-c.-511123557.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-26.02.202126.02.202126.02.2021Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-5-k-zmluve-o-poskytovanie-sluzieb-MOM.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.51112355617.02.202126.02.202127.02.2021Poistka č. 511123556Komplexné poistenie podnikateľov - bytovka č. 778372,53Poistka-c.-511123556.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-19.02.202119.02.202120.02.2021Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-4-k-zmluve-o-poskytovanie-sluzieb-MOM.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy