Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 21 - 40 z 508

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-12.03.202112.03.202113.03.2021Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-7-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-05.03.202105.03.202106.03.2021Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-6-k-zmluve-o-poskytovanie-sluzieb-MOM.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.51112355717.02.202101.03.202102.03.2021Poistka č. 511123557Komplexné poistenie podnikateľov - bytovka č. 779263,03Poistka-c.-511123557.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-26.02.202126.02.202126.02.2021Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-5-k-zmluve-o-poskytovanie-sluzieb-MOM.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.51112355617.02.202126.02.202127.02.2021Poistka č. 511123556Komplexné poistenie podnikateľov - bytovka č. 778372,53Poistka-c.-511123556.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-19.02.202119.02.202120.02.2021Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-4-k-zmluve-o-poskytovanie-sluzieb-MOM.pdf
NATUR-PACK, a. s.-16.02.202116.02.202117.02.2021Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkovZefektívnenie činnosti a aplikácia viacerých legislatívnych zmien-Dodatok-c.-4-k-Zmluve-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladan.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-12.02.202112.02.202113.02.2021Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)Zrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-3-k-Zmluve-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-05.02.202105.02.202106.02.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)Zrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-2-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-29.01.202129.01.202130.01.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)Zrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-1-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801938836912.01.202129.01.202130.01.2021Poistka číslo 801 938 8369Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla HC267YD56,70Poistka-cislo-801-938-8369.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.70078817412.01.202129.01.202130.04.2021Poistka číslo 700788174Poistenie vozidiel - moje auto KASKO - HC267YD416,58Poistka-cislo-700788174.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-22.01.202122.01.202123.01.2021Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)Zmluva o poskytovaní služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území Obce Dvorníky-Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
UNICO Invest SK s. r. o.Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2020/1631.12.202018.01.202119.01.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2020/16Zmena ceny ciela81.355,47Dodatok-c.-1-k-zmluve-o-dielo-c.-2020-16.pdf
Jana RakovnickáDodatok č. 7 k zmluve č. 4/200815.12.202016.12.202001.01.2021Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov - kaderníctvo30 EUR mesačneDodatok-c.-7-Rakov.pdf
Slovenská republika - Štatistický úrad SR-01.12.202009.12.202010.12.2020Zmluva o výpožičkabezplatné prenechanie tabletov a SIM Kariet za účelom SODB-Zmluva-o-vypozicke-SODB.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801938569924.11.202007.12.202008.12.2020Poistka číslo 801 938 5699Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla HC862YB30,60Poistka-cislo-801-938-5699.pdf
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby9400/202026.10.202024.11.202025.11.2020Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služiebzáväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť kvalifikované dôveryhodné služby-Zmluva-o-poskytovani-kvalifikovanych-doveryhodnych-sluzieb.pdf
JURA audit, s. r. o.-17.09.202024.11.202025.11.2020Zmluva o poskytnutí audítorských služiebAudit účtovnej závierky k 31.12.2020, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy a overenie iných skutočností1200,-- bez DPHZmluva-o-poskytnuti-auditorskych-sluzieb.pdf
Obec Bojničky-17.11.202024.11.202025.11.2020Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráciPoskytnutie fin. prostriedkov za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania325,--Dodatok-c.-6-k-zmluve-o-spolupraci.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy