Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 41 - 60 z 519

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801938836912.01.202129.01.202130.01.2021Poistka číslo 801 938 8369Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla HC267YD56,70Poistka-cislo-801-938-8369.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.70078817412.01.202129.01.202130.04.2021Poistka číslo 700788174Poistenie vozidiel - moje auto KASKO - HC267YD416,58Poistka-cislo-700788174.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-22.01.202122.01.202123.01.2021Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)Zmluva o poskytovaní služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území Obce Dvorníky-Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
UNICO Invest SK s. r. o.Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2020/1631.12.202018.01.202119.01.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2020/16Zmena ceny ciela81.355,47Dodatok-c.-1-k-zmluve-o-dielo-c.-2020-16.pdf
Jana RakovnickáDodatok č. 7 k zmluve č. 4/200815.12.202016.12.202001.01.2021Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov - kaderníctvo30 EUR mesačneDodatok-c.-7-Rakov.pdf
Slovenská republika - Štatistický úrad SR-01.12.202009.12.202010.12.2020Zmluva o výpožičkabezplatné prenechanie tabletov a SIM Kariet za účelom SODB-Zmluva-o-vypozicke-SODB.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801938569924.11.202007.12.202008.12.2020Poistka číslo 801 938 5699Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla HC862YB30,60Poistka-cislo-801-938-5699.pdf
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby9400/202026.10.202024.11.202025.11.2020Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služiebzáväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť kvalifikované dôveryhodné služby-Zmluva-o-poskytovani-kvalifikovanych-doveryhodnych-sluzieb.pdf
JURA audit, s. r. o.-17.09.202024.11.202025.11.2020Zmluva o poskytnutí audítorských služiebAudit účtovnej závierky k 31.12.2020, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy a overenie iných skutočností1200,-- bez DPHZmluva-o-poskytnuti-auditorskych-sluzieb.pdf
Obec Bojničky-17.11.202024.11.202025.11.2020Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráciPoskytnutie fin. prostriedkov za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania325,--Dodatok-c.-6-k-zmluve-o-spolupraci.pdf
Ministerstvo financií Slovenskej republiky2020/128/019816.10.202020.10.202021.10.2020Zmluva o návratnej finančnej výpomocipráva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím NFV zo štátnych finančných aktív34.850,--Zmluva-o-navratnej-financnej-vypomoci.pdf
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany20/06/010/4915.10.202016.10.202017.10.2020Dohoda uzatvorená podľa par. 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonovaplikácia par. 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.-Dohoda-uzatvorena-podla-par.-10-ods.-3-11-a-nasl.-zakona-c.-410001.pdf
FOOD FARM, s. r. o.2267/202023.09.202025.09.202026.09.2020Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 2267/2020Prenechanie za odplatu nájomcovi do nájmu pozemky, aby ich užíval na dohodnutý účel a aby bral z nich úžitky.73,47Zmluva-o-nájme-poľnohospodárskych-pozemkov-22672020.pdf
UNICO Invest SK s. r. o.2020/1624.09.202024.09.202025.09.2020Zmluva o dielo č. 2020/16Obnova Kultúrneho domu Dvorníky108804,80Zmluva-o-dielo-c.-2020-16-UNICO.pdf
Environmentálny fond146667 08U0203.09.202004.09.202005.09.2020Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieÚprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie100.000,00Zmluva-c.-146667-08U02-Enviro-fond.pdf
MEROCO, a. s.0508/2020/TD31.08.202002.09.202003.09.2020Zmluva o umiestnení mobilného kontajnera určeného pre zber jedlých olejov a tukovumiestnenie 2 ks mobilných kontajnerov o obsau 240 l za účelom zberu odpadu - jedlé oleje a tuky kat.č. 200125-Zmluva-o-umiestnení-mobilného-kontajnera-určeného-pre-zbre-jedl.pdf
Obec Dvorníky-20.08.202019.08.202020.08.2020Kúpna zmluvaKúpa Škoda 1203 medzi obcou a FO500KPZ-Škoda-1203-medzi-Obcou-a-FO.pdf
Kronospan, s. r. o.99/202027.07.202006.08.202007.08.2020Zmluva o dbere a zhodnocovaní odpaduodber, preprava a zhodnocovanie nazhromaždeného odpadu - masívne drevo, stavebné drevo, laminovanú alebo dyhovanú drevotriesku-Zmluva-o-odbere-a-zhodnocovaní-odpadu.pdf
Obec Bojničky-10.06.202018.06.202019.06.2020Kúpna zmluva o predaji veľkokapacitnéhokontajnera na odpadpredaj 2 ks veľkokapacitného kontajnera480KPZ-kontajnery-medzi-Obcou-Dvorníky-a-Obcou-Bojničky.pdf
ZSE Energia, a.s.R23/2021-2022/20916.06.202016.06.202017.06.2020Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlkuZáväzok dodávateľa v období od 00:00 hod. dňa 1.3.2021 do 23:59 hod. dňa 31.12.2022 dodávať elektrinu v dohodnutom množstve..-Zmluva-o-dodavke-elektriny.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy