Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 41 - 60 z 460

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Obec Dvorníky5/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2020Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 3 v 15 bytovom nájomnom dome109,06Nájomná-zmluva-č52019.pdf
Obec Dvorníky16/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 5 v 15 bytovom nájomnom dome blok B159,88Nájomná-zmluva-č162019.pdf
Obec Dvorníky12/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 1 v 15 bytovom nájomnom dome blok B94,35Nájomná-zmluva-č122019.pdf
Obec Dvorníky18/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 1 v 9 bytovom nájomnom dome98,11Nájomná-zmluva-č182019.pdf
Obec Dvorníky19/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 2 v 9 bytovom nájomnom dome121,72Nájomná-zmluva-č192019.pdf
Obec Dvorníky20/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 3 v 9 bytovom nájomnom dome109,06Nájomná-zmluva-č202019.pdf
Obec Dvorníky21/202020.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 4 v 9 bytovom nájomnom dome160,73Nájomná-zmluva-č212019.pdf
Obec Dvorníky22/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 5 v 9 bytovom nájomnom dome116,42Nájomná-zmluva-č222019.pdf
Obec Dvorníky23/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 6 v 9 bytovom nájomnom dome103,76Nájomná-zmluva-č232019.pdf
Obec Dvorníky24/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 7 v 9 bytovom nájomnom dome159,88Nájomná-zmluva-č242019.pdf
Obec Dvorníky25/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 8 v 9 bytovom nájomnom dome115,39Nájomná-zmluva-č252019.pdf
Ing. Dušan Petrovič-18.12.201918.12.201919.12.2019Zmluva č. 03/2019 o vykonávaní prác na detských ihriskách v objektoch organizáciezabezpečenie oblasti detských ihrísk v oblasti dokumentačnej, kontrolnej a poradenskej40Zmluva-č.-032019-o-vykonávaní-prác-na-detských-ihriskách-v-obje.pdf
Algeco, s. r. o. - organizačná zložkaNZ_T19087229.11.201905.12.201906.12.2019Nájomná zmluvamobilné obytné kontajnery, sanitárne, materiálové kontajnery1126,32/mesiac a 4741,20Nájomná-zmluva-Algeco.pdf
Environmentálny fond1178/14/3004.12.201905.12.201906.12.2019Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostreidkov z RFZmeny v čl. IV,VI,VII,IX-Dodatok-č.-3-k-Zmluve-o-poskytnutí-prostriedkov-z-RF.pdf
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-12.11.201912.11.201913.11.2019Zmluva o dieloSpevnené plochy za budovou kultúrneho domu v obci Dvorníky21.560,--Zmluva-o-dielo-Ščasný.pdf
Obec Bojničky-06.11.201930.10.201901.01.2020Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráciPoskytnutie finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania650Dodatok-č.5-k-zmluve-o-spolupráci.pdf
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany19/06/010/2815.10.201916.10.201917.10.201931.12.2021Dohoda uzatvorená podľa par. 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníaplikácia paragrafu 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe-Dohoda-č.-190601028-pomoc-v-HN.pdf
Obec Dvorníky4/201915.10.201915.10.201901.11.201931.12.2019Zmluva o nájme bytuprenájom bytu č. 1 v 15 bytovom nájomnom dome blok B72,79Nájomná-zmluva-č4.pdf
Obec Dvorníky2/201902.10.201902.10.201903.10.2019Zmluva o poskytnutí hudobnej produkcieHudobná produkcia pri príležitosti "Dňa úcty k starším"650Zmluva-o-poskytnutí-hudobnej-produkcie-VS.pdf
Obec Dvorníky3/201930.09.201930.09.201901.10.201931.12.2019Zmluva o nájme bytuprenájom bytu č. 1 v 15 bytovom nájomnom dome64,35Nájomná-zmluva-č3.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy