Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 41 - 60 z 477

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.-22.01.202023.01.202024.01.2020Zmluva o dodávke plynuDodávka plynu-Zmluva-o-dodávke-plynu-byt-7799.pdf
Centrum voľného času Dúha-10.01.202023.01.202024.01.2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obcePoskytnutie finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania detí260Zmluva-o-poskytnutí-FP-CVČ-Dúha.pdf
Mesto SereďZmluva č. 1009/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí13.01.202013.01.202014.01.2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania detí65Zmluva-č10092019-o-poskytnutí-finančných-prostriedkov.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-02.01.202002.01.202003.01.2020Dodatok č. 8 k Zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par.536zmena cenníka služieb od 1.1.2020-Dodatok-č.8-k-Zmluve-č.-82008.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-01.01.202001.01.202002.01.2020Dodatok č. 4 k Zmluve č. 1012009 o preprave a uložení odpaduPreprava a uloženie odpadu na skládke v Pustých Sadoch-Dodatok-č.4-k-Zmluve-č.-1012009.pdf
Obec Dvorníky13/201920.12.201931.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 2 v 15 bytovom nájomnom dome blok B155,43Nájomná-zmluva-č132019.pdf
Obec Dvorníky3/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 1 v 15 bytovom nájomnom dome86,31Nájomná-zmluva-č32019.pdf
Obec Dvorníky4/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2020Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 2 v 15 bytovom nájomnom dome113,51Nájomná-zmluva-č42019.pdf
Obec Dvorníky6/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 4 v 15 bytovom nájomnom dome156,11Nájomná-zmluva-č62019.pdf
Obec Dvorníky7/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 5 v 15 bytovom nájomnom dome116,42Nájomná-zmluva-č72019.pdf
Obec Dvorníky8/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 6 v 15 bytovom nájomnom dome103,76Nájomná-zmluva-č82019.pdf
Obec Dvorníky9/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 7 v 15 bytovom nájomnom dome156,11Nájomná-zmluva-č92019.pdf
Obec Dvorníky10/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 8 v 15 bytovom nájomnom dome115,22Nájomná-zmluva-č102019.pdf
Obec Dvorníky11/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 9 v 15 bytovom nájomnom dome103,59Nájomná-zmluva-č112019.pdf
Obec Dvorníky14/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 3 v 15 bytovom nájomnom dome blok B160,73Nájomná-zmluva-č142019.pdf
Obec Dvorníky15/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 4 v 15 bytovom nájomnom dome blok B152,18Nájomná-zmluva-č152019.pdf
Obec Dvorníky17/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 6 v 15 bytovom nájomnom dome blok B156,11Nájomná-zmluva-č172019.pdf
Obec Dvorníky5/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2020Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 3 v 15 bytovom nájomnom dome109,06Nájomná-zmluva-č52019.pdf
Obec Dvorníky16/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 5 v 15 bytovom nájomnom dome blok B159,88Nájomná-zmluva-č162019.pdf
Obec Dvorníky12/201920.12.201930.12.201901.01.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 1 v 15 bytovom nájomnom dome blok B94,35Nájomná-zmluva-č122019.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy