Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 61 - 80 z 456

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Orange Slovensko, a. s.05542612.08.201912.08.201913.08.2019Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebDohoda o aktivácii účastníckeho programu-Dodatok-k-zmluve-telekom.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Príloha č. 1 Dodatku k ZmluveBonusy ponuky "Ponuka NMD"-príloha-k-dodatku-Bonusy_ponuky__12_08_2019_39517021.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Zmluva o poskytovaní verejných služiebProgram Šikovná voľba za 1 euro-Zmluva-o-poskytovaní-verejných-služieb-orange.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Zmluva o poskytovaní verejných služiebProgram Šikovná voľba za 1 euro č. 0907120745-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_12_08_2019_39516173.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Zmluva o poskytovaní verejných služiebProgram Šikovná voľba za 1 euro č. 0907120714-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_12_08_2019_39516305.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Zmluva o poskytovaní verejných služiebProgram Šikovná voľba za 1 euro č. 0907120729-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_12_08_2019_39516262.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Zmluva o poskytovaní verejných služiebProgram Šikovná voľba za 1 euro č. 0907120734-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_12_08_2019_39516333.pdf
Obec Dvorníky-26.06.201926.07.201927.07.2019Kúpna zmluva o predaji špeciálneho motorového vozidlaPredaj špeciálneho motorového vozidla1000KPZ-hasičské-auto-medzi-Obcou-Dvorníky-a-firmou-Letoni.pdf
TRILAB SK s. r. o.-09.07.201910.07.201902.12.2019Zmluva o dieloRealizácia stavby - Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Dvorníky - stavebné práce8394Zmluva-o-dielo-Trilab-SK.pdf
Obec Dvorníky2/2019/DV31.05.201931.05.201901.06.2019Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom do dočasného užívania nájomcovi priestory nachádzajúce sa v budove súpisné číslo 4281200,--/rokZmluva-o-Nájme-Masáže-Kuzmová.pdf
Obec Dvorníky-21.05.201922.05.201923.05.2019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce DvorníkyPoskytnutie dotácie za účelom opravy elektroinštalácie zvonov na veži farského kostola2000Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-rozpočtu-obce-FU.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR5908213.05.201914.05.201915.05.2019Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochranyZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu5000Zmluva-c.59082-DPO-SR.pdf
PLMusic hudobná produkcia-17.04.201925.04.201926.04.2019Zmluva o poskytovaní hudobnej produkciePoskytnutie hudobnej produkcie350Zmluva-o-poskytnutí-hudobnej-produkcie.pdf
Obec Dvorníky-05.04.201905.04.201906.04.2019Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam42Kupujúca-314.pdf
REGIONPRESS, s.r.o.96119007902.04.201902.04.201903.04.2019Zmluva o inzerciiUverejnie inzerátu v Hlohovecko-Sereďsko68,40Zmluva-o-inzercii-961190079.pdf
Slovak Telekom, a.s.0220190037-000-0021.02.201908.03.201909.03.2019Nájomná zmluva (pozemok)Nájom pozemku KNC parc. č. 1142/14 o výmere 64 m22500,-- ročneNajomna_zmluva_pozemok_Slovak_Telekom.pdf
Obec Dvorníky1/2019/DV04.03.201904.03.201905.03.2019Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom do dočasného užívania nájomcovi priestory nachádzajúce sa na prízemí v budove č. súpisné 6900,--/rokZmluva-o-Nájme-Kvetinárstva-Dolnáková.pdf
PLMusic hudobná produkcia-01.03.201901.03.201902.03.2019Zmluva o poskytovaní hudobnej produkciePoskytnutie hudobnej produkcie350Zmluva_o_poskytovani_hudobnej_produkcie.pdf
Obec Dvorníky-28.02.201901.03.201902.03.2019Zmluva č.59/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytnúť príjemcovi finančné prostriedky130Zmluva-mesto-Sereď.pdf
Daffer spol. s. r. o.-25.02.201925.02.201926.02.2019Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovení par.409..............Dodávka zovaru podľa definície v ponuke predávajúceho26156,40Kupna_zmluva_Daffer_nabytok.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy