Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 61 - 80 z 387

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Dobrovoľná požiarna ochrana SR5706919.06.201719.06.201720.06.2017Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRZabezpečenie materiálovo-technického vybavenia5000 €Zmluva_c_57069_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_DPOSR.pdf
PATROL HLOHOVEC, s.r.o.11/06/201719.06.201719.06.201719.06.2017Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služiebVýkon strážnej služby v rámci Dní obce Dvorníky8,64 €/hod./os.11062017_Zmluva_o_poskytovani_bezpecnostnych_sluzieb.pdf
Ing. Jozef Adamkovič-08.06.201708.06.201709.06.2017Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 20172200Zmluva_o_poskytovani_auditorskych_sluzieb.pdf
Vladimír Kušnirák-06.06.201706.06.201706.06.2017Kúpna zmluvaPozemkové nehnuteľnosti24,00 €Kupna_zmluva_Kusnirak.pdf
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorskýVP/17/06468/00105.06.201705.06.201705.06.2017Hromadná licenčná zmluvaHudobná produkcia v rámci Dní obce Dvorníky0 €Hromadna_licnecna_zmluva_SOZA.pdf
Bc. Dominika Mirgová Zvolenská-31.05.201731.05.201701.06.2017Zmluva o umeleckom výkoneVystúpenie v rámci Dní obce Dvorníky1500 €Zmluva_o_umeleckom_vykone.pdf
Západoslovenská distribučná, a.s.12169294224.05.201724.05.201724.05.2017Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniaPripojenie odberného miesta Dvorníky 610 €Zmluva_o_pripojeni_odberneho_el_zariadenia_ZS_Andelova.pdf
TOPSET Solutions s.r.o.tz2017-04-11-vs620.04.201720.04.201720.04.2017Zmluva o aktualizácii programovAktualizácia programu WinCITY voda114,00 €Zmluva_o_aktualizacii_programov.pdf
eXj-production, s.r.o.-20.04.201720.04.201720.04.2017Zmluva o tanečnom programeTanečná show Old School Brothers1400 €Zmluva_o_tanecnom_programe0001.pdf
Mária Žitníková-17.03.201717.03.201717.03.2017Kúpna zmluvaPozemková nehnuteľnosť348 €Kupna_zmluva_Zitnikovi.pdf
PROUNION, a.s.-08.03.201708.03.201708.03.2017Zmluva o poskytnutí služiebSpracovanie projektového zámeru2500 €Zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_pre_spracovanie_a_implementaciu_pro.pdf
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v TrnaveHŽP/2017/01674/Fa13.02.201713.02.201714.02.2017Dohoda o zabezpečení odborných služiebOdbery, analýzy vzoriek vody0 €Dohoda_o_zabezpeceni_odbornych_sluzieb_RUVZ.pdf
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikySITB-OO2-2015/000041-74208.02.201708.02.201709.02.2017Dodatok k zmluveDodatok k zmluve o výpožičke1541,16 €Dodatok_c1_k_zmluve_o_vypozicke.pdf
MARINOL, s.r.o.-23.01.201723.01.201723.01.2017Zmluva o odbere použitého jedlého olejaZmluva o odbere použitého jedlého oleja0,20 €/kgZmluva_o_odbere_pouziteho_jedleho_oleja.pdf
Centrum voľného času Dúha-20.01.201720.01.201721.01.2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce/mestaPoskytnutie finančných prostriedkov390 €Zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_CVC_Duha.pdf
ČSOB Poisťovňa, a. s. 29312.9.201612.9.201613.9.2016Poistná zmluva Biznis PlusPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov1 816,20 €293.pdf
EUROPEA group, spol. s r. o. 2984.8.20164.8.20165.8.2016Kúpna zmluva č. Z201619089_ZZáložné generátory pre ČOV a ČS11 508,00 €298.pdf
DôVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 2829.6.20169.6.201610.6.2016Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služiebDohoda o právach a povinnostiach pri elektronickom zasielaní Dokumentov a pri využívaní ďalších ES0,00 €282.pdf
Venron, s. r. o. 2876.6.20166.6.20167.6.2016Zmluva o dielo Dodávka a montáž diela Bezpečnostné opatrenia objektu ČOV Dvorníky18 988,00 €287.pdf
Mesto Leopoldov29030.6.201630.6.20161.7.2016Dodatok č. 9 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úraduDohoda účastníkov o vytvorení spoločného obecného úradu0,00 €290.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy