Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 81 - 100 z 397

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
PROUNION, a.s.-08.03.201708.03.201708.03.2017Zmluva o poskytnutí služiebSpracovanie projektového zámeru2500 €Zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_pre_spracovanie_a_implementaciu_pro.pdf
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v TrnaveHŽP/2017/01674/Fa13.02.201713.02.201714.02.2017Dohoda o zabezpečení odborných služiebOdbery, analýzy vzoriek vody0 €Dohoda_o_zabezpeceni_odbornych_sluzieb_RUVZ.pdf
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikySITB-OO2-2015/000041-74208.02.201708.02.201709.02.2017Dodatok k zmluveDodatok k zmluve o výpožičke1541,16 €Dodatok_c1_k_zmluve_o_vypozicke.pdf
MARINOL, s.r.o.-23.01.201723.01.201723.01.2017Zmluva o odbere použitého jedlého olejaZmluva o odbere použitého jedlého oleja0,20 €/kgZmluva_o_odbere_pouziteho_jedleho_oleja.pdf
Centrum voľného času Dúha-20.01.201720.01.201721.01.2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce/mestaPoskytnutie finančných prostriedkov390 €Zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_CVC_Duha.pdf
ČSOB Poisťovňa, a. s. 29312.9.201612.9.201613.9.2016Poistná zmluva Biznis PlusPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov1 816,20 €293.pdf
EUROPEA group, spol. s r. o. 2984.8.20164.8.20165.8.2016Kúpna zmluva č. Z201619089_ZZáložné generátory pre ČOV a ČS11 508,00 €298.pdf
DôVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 2829.6.20169.6.201610.6.2016Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služiebDohoda o právach a povinnostiach pri elektronickom zasielaní Dokumentov a pri využívaní ďalších ES0,00 €282.pdf
Venron, s. r. o. 2876.6.20166.6.20167.6.2016Zmluva o dielo Dodávka a montáž diela Bezpečnostné opatrenia objektu ČOV Dvorníky18 988,00 €287.pdf
Mesto Leopoldov29030.6.201630.6.20161.7.2016Dodatok č. 9 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úraduDohoda účastníkov o vytvorení spoločného obecného úradu0,00 €290.pdf
Obec Dvorníky2911.7.201630.6.20161.7.2016Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie odpadovej vody producenta od miesta zaústenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanaliz0,00 €291.pdf
Obec Dvorníky2921.7.201630.6.20161.7.2016Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie odpadovej vody producenta od miesta zaústenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanaliz0,00 €292.pdf
Obec Dvorníky2951.7.201630.6.20161.7.2016Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie odpadovej vody producenta od miesta zaústenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanaliz0,00 €295.pdf
Obec Dvorníky3041.7.201630.6.20161.7.2016Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie odpadovej vody producenta od miesta zaústenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanaliz0,00 €304.pdf
NATUR-PACK, a. s. 28628.6.201629.6.201630.6.2016Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovZabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov 0,00 €286.pdf
Ing. Jozef Adamkovič28528.6.201628.6.201629.6.2016Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit ÚZ, súlad výročnej správy s auditovanou ÚZ, audit konsolidovanej ÚZ a audit súladu KVS s AKÚZ -2 000,00 €285.pdf
IMEX Pumpy, s. r. o28927.6.201628.6.201629.6.2016Kúpna zmluva č. Z201612129_ZElektronické kalové čerpadlo s prečerpávacou nádržou18 400,00 €289.pdf
PARTNER AUDIT, s. r. o.28315.6.201615.6.201616.6.2016Zmluva č. 2016/BA/28 o audítorskej činnostiVykonanie Externého finančného auditu projektu ČOV a kanalizácia Dvorníky5 556,00 €283.pdf
PROEURO, spol. s r. o.27431.5.201631.5.20161.6.2016Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu dielaDovávka tovarov a služieb pod názvom Slávnostné odovzdanie diela 13 200,00 €274.pdf
Cesty, s. r. o.27224.5.201624.5.201625.5.2016Zmluva o dieloRekonštrukcia povrchov chodníkov v trase kanalizácie stoky a9 a a7 Dvorníky74 905,00 €272.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy