Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 81 - 100 z 456

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Daffer spol. s. r. o.-25.02.201925.02.201926.02.2019Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovení par.409..............Dodávka tovaru podľa definície v ponuke predávajúceho13445,76Kupna_zmluva_Daffer_didakt.technika.pdf
NATUR-PACK, a. s.-08.01.201925.02.201926.02.2019Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému Združeného nakladania s odpadmi z obalovZmeny v zmluve zo dňa 28. 6. 2016-Dodatok_c_2_k_zmluve_o_zabezp_syst_ZNsOzO.pdf
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a. s.-12.02.201919.02.201920.02.2019Dodatok č. 1 k NZ č. 31450/2013Prenájom pozemkov z dôvodu aktualizácie LV č. 2782 a 36551026,09Dodatok_c_1_k_NZ_c_314502013.pdf
Obec Dvorníky-11.02.201911.02.201912.02.2019Kúpna zmluvaPredaj štiepkovača300KPZ-Štiepkovač-medzi-Obcou-a-FO.pdf
Obec Dvorníky-08.02.201908.02.201909.02.2019Kúpna zmluvaPredaj špeciálny automobil - cisternová striekačka300KPZ-hasičské-auto-medzi-Obcou-a-FO.pdf
Obec Bojničky-04.02.201907.02.201908.02.2019Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráciPoskytnutie peňažných prostriedkov520Dodatok_c_4_k_Zmluve_o_spolupraci.pdf
Centrum voľného času Dúha-18.01.201930.01.201931.01.2019Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2019Poskytnutie peňažných prostriedkov390Zmluva-CVČ-Dúha.pdf
Obec Dvorníky1/201929.01.201929.01.201901.02.201931.01.2022Zmluva o nájme bytuprenájom bytu č. 9 v 9 bytovom nájomnom dome82,65Nájomná-zmluva-č1.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-01.01.201923.01.201924.01.2019Dodatok č. 3 k zmluve č. 101/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých SadochÚprava ceny za zneškodnenie odpadov-Dodatok_c_3_k_zmluve_c1012009.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-23.01.201923.01.201924.01.2019Dodatok č. 7 k zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par. 536 a nasl.obchodného zákonníkaúprava ceny za zber 120 l a 1100l nádob na komun.odpad a úprava zberu triedených zložiek-Dodatok_c_7_k_zmluve_c82008_o_dielo.pdf
Obec Dvorníky-31.12.201810.01.201911.01.2019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceÚprava vzájomných práv a povinností nevyhnutných na zabezpečenie podmienok použitia dotácie4200Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-z-rozpočtu-obce-Dvorníky.pdf
TOPSET Solutions s.r.o.tz2018-05-15jv111.12.201812.12.201813.12.2018Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajovpoverenie sporstredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých FO-topset_zml_sprac_os_udajov.pdf
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.-07.12.201807.12.201808.12.201831.12.2020Zmluva o dodávke plynuZabezpečenie združenej dodávky plynu0Zmluva_o_dodavke_plynu.pdf
Všeobecná úverová banka, a. s.1274/2018/UZ19.11.201819.11.201820.11.2018Zmluva o terminovanom úvere č. 1274/2018/UZPoskytnutie peňažných prostriedkov180.000,--Zmluva_o_terminovanom_uvere.pdf
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPHZ-OPK1-2018-00291005.11.201806.11.201807.11.2018Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002910 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republikyPoskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky30000,--Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_zo_SR.pdf
EKOTEC, spol. s r. o.-24.10.201824.10.201825.10.2018Zmluva o kontrolnej činnostiKontrola multifunkčných ihrísk na verejných priestranstvách230,-- bez DPHZmluva-o-kontrolnej-činnosti.pdf
Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o.-26.09.201827.09.201828.09.2018Zmluva o dieloUskutočnenie prác pri výstavbe diela "Verejný vodovod Dvorníky - časť Posáka"273332,86Zmluva-o-dielo-Liptovská-st.spol.pdf
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRIROP-Z-302021J270-222-1318.09.201825.09.201826.09.2018Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302021J270-222-13úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu49 288,20 €Zmluva-o-poskytnutĂ­-NFP-IROP-Z-302021J270-222-13-text.pdf
regionPress, s. r. o.96118018815.08.201816.08.201817.08.2018Zmluva o inzerciiZverejnenie inzerátu v Hlohovecko-Sereďsko96,--Zmluva_o_inzercii.pdf
Cesty, s. r. o.-14.08.201814.08.201815.08.2018Zmluva o dieloProjektová dokumentácia a uskutočnenie prác - Chodník pri ceste III. triedy č. 1313, Dvorníky198 700Zmluva-o-dielo-chodník.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy