Oznámenie o uložení písomnosti – Robert Bihary

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Robert Bihary, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Robert Bihary

Oznámenie o uložení písomnosti – Dagmar Brabliková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Dagmar Brabliková, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Dagmar Brabliková