Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Dvorníky oznamuje, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 10,71%.

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 je 12,00 €.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 (.pdf)

Farské oznamy od 25. februára do 3. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 25. februára do 3. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
25.02.
Bojničky
17:00
† Pavol Putala
Dvorníky
18:00
† Alžbeta a František Šándoroví, syn František
Ut
26.02.
Dvorníky
18:00
za farníkov
St

27.02.

  Šalgočka
17:00
† syn Dušan
Dvorníky
18:00
na úmysel ordinára
Št

28.02.

Zemianske Sady
17:00
† starí rodičia Pavol a Magdaléna Táčovskí, Alexander a Pavlína Cigánoví
Dvorníky
18:00
za duše v očistci
Pi
01.03.
  Bojničky
17:00
† krstný syn Jozef
Dvorníky
18:00
ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
02.03.
  Bojničky
08:00
poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života a prosba o zdravie pre rodinu Šestákovú
Dvorníky
19:00
† Cecília a Vendelín Ševčovičoví, synovia Ivan a Milan
Ne

03.03.

8. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† bratia Emil a Marián Kamendyoví, švagor František
Bojničky
08:45
† manžel Miloš Izakovič
Šalgočka
09:00
† starí rodičia Balejkoví, Dlhošoví a Čapkovičoví
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Vojtech a Marta Súkenníkoví, s.r.z.o.s.
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie DVORNÍKY štvrtok 17:00  a piatok 16:30, BOJNIČKY pondelok 16:00 a piatok 15:30, ŠALGOČKA streda 15:30, ZEMIANSKE SADY štvrtok 15:30. Vyloženie Sviatosti oltárnej počas spovedania bude tak, ako je zvykom. Navštevovanie chorých v piatok od 08:00.
 • ZEMIANSKE SADY: sobášny obrad – sobota 02.03. o 15:00 Jacob Peterson a Miroslava Hujová
 • STRETNUTIE ANIMÁTOROV: pozývame na ďalšie stretnutie dobrovoľníkov pre prácu s deťmi vo farnosti na stretnutie v nedeľu 03.02. o 18:00 na faru do Dvorníkov.
 • DVORNÍKY: pre organizovanie fašiangového sprievodu v obci sa čas sv. omše v sobotu večer posúva na 19:00. Za pochopenie ďakujeme.

Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Boroš

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Michal Boroš, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Boroš

Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Václavík

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Miloš Václavík, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Václavík

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zverejnenie kandidátov

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky vo voľbách, ktoré sa budú konať v sobotu 16. marca 2019:

 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 9. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 10. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

Zoznam neplatičov za rok 2018

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Priezvisko a meno dlžníka Adresa Suma nedoplatku Rozpis nedoplatkov
Daniš Stanislav Dvorníky 529

 

421,50 eur Poplatok za odpady=421,50

Rok 2012-2018

Darfáš Ľuboš Dvorníky 413 962,00 eur Poplatok za odpady = 900,14

Daň za psa = 61,86

Herceg Vladimír Dvorníky 278,41 eur Poplatok za odpady= 194,72

Daň za psa= 14,62

Daň z nehnuteľností= 69,07

Hudecová Tatiana Dvorníky 299 610,81 eur Poplatok za odpady= 541,80

Daň z nehnuteľností=69,01

Joštová Irena Dvorníky 251,70 eur Poplatok za odpad= 132,09

Daň z nehnuteľností=119,61

Kaduc Vít Dvorníky 308,43 eur Daň z nehnuteľností= 308,43
Kaducová Gabriela Dvorníky 321 208,00 eur Poplatok za odpad= 188,-

Daň za psa = 20,-

Pavlík Gejza Dvorníky 90 176,19 eur Poplatok za odpad= 157,40

Daň z nehnuteľností= 18,79

Polakovič Jozef Dvorníky 294 417,40 eur Poplatok za odpad= 317,10

Daň z nehnuteľností= 100,30

Polakovič Ľuboš Dvorníky 309,74 eur Poplatok za odpad = 309,74
Šamanová Renáta Dvorníky 168,00 eur Poplatok za odpady =168,00
Šandor Ľudovít Dvorníky 289 163,15 eur Poplatok za odpad = 163,15
Šandor Rudolf Dvorníky 292 939,93 eur Poplatok za odpad= 664,85

Daň z nehnuteľností= 275,08

Zlatohlávková Janka Dvorníky 125 269,21 eur Poplatok za odpad= 262,71

Daň z nehnuteľností= 6,50

Farské oznamy od 18. do 24. februára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 18. do 24. februára 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
18.02.
Bojničky
17:00
† syn Erik a ostatná † rodina
Dvorníky
18:00
poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života a prosba o Božiu pomoc a ochranu
Ut
19.02.
Dvorníky
18:00
† rodičia Jozef a Cecília Kamendyoví, s.r.z.o.s.
St

20.02.

  Šalgočka
17:00
† rodina Ficelová a Nagyová
Dvorníky
18:00
za farníkov
Št

21.02.

Zemianske Sady
17:00
† rodičia Michal a Serafína Danišoví, starí rodičia
Dvorníky
18:00
† otec, brat, starí rodičia a ich deti
Pi
22.02.
  Bojničky
17:00
† manžel Augustín Koštrna
Dvorníky
18:00
† kňaz Jozef Horvátik
So
23.02.
  Bojničky
08:00
prosba o dar zdravia
Dvorníky
18:00
† rodičia Cibuloví, syn Emil
Ne

24.02.

7. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Helena Plaštiaková
Bojničky
08:45
† Ladislav a Katarína Krúpoví
Šalgočka
09:00
† rodičia Majkoví, Tóthoví a starí rodičia
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Štefan Herceg a rodičia
 • DVORNÍKY SOBÁŠNA SV. OMŠA: Sobota 23.02.2019 o 15:00 Slavomír Obuch a Nikoleta Minarovičová

Pozvánka na Verejnú degustáciu vín 2019

Obec Dvorníky Vás pozýva na 20. ročník Verejnej degustácie vín, ktorá sa uskutoční 6. apríla 2019 od 18:00 v priestoroch Kultúrneho domu Dvorníky.

Zber vzoriek bude prebiehať od 25. do 29. marca 2019 do 14:00 vo Vínotéke a Kultúrnom dome Dvorníky. Čakajú Vás krásne vína od miestnych a regionálnych vinárov!

Účasťou na podujatí dávate súhlas s publikovaním fotografií na stránke obce Dvorníky