Prevádzkové hodiny zberného dvora v Dvorníkoch

Obec Dvorníky oznamuje prevádzkové hodiny na zbernom dvore v Dvorníkoch.

Zimné obdobie:  Október – Marec

  • Streda 15:00 hod. – 17:00 hod.
  • Sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.

Letné obdobie:  Apríl – September

  • Streda 15:00 hod. – 18:00 hod.
  • Piatok 16:00 hod. – 18:00 hod.
  • Sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – delegovanie členov volebnej komisie

Obec Dvorníky oznamuje, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je martina.podkopcanova@dvorniky.sk

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Masaryková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Katarína Masaryková, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Masaryková

Výzva na predloženie ponuky na zákazku „Nábytok“ – Základná škola Dvorníky

Obec Dvorníky, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Nábytok“. Predmetom zákazky je dodanie nábytku pre potreby vzdelávania na základnej škole. Nahradí sa morálne zastaralé interiérové vybavenie, ktoré už nespĺňa požiadavky na vzdelávací proces. Lehota na predloženie ponuky je do 13.02.2019 do 10:00.

Výzva na predloženie ponuky na zákazku „Nábytok“ – kompletné znenie a podmienky (.pdf)