Vatra SNP 2019

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Peter Pagáč, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč (.pdf)

Farské oznamy od 26. augusta do 1. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. augusta do 1. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
26.08.
Bojničky
18:00
† Jozef Zúdor a † staré mamy 
Ut
27.08.
Svätej Moniky Dvorníky
18:00
† Ján Báchorík
St

28.08.

Svätého Augustína
Zemianske Sady
18:00
 na daný úmysel
Št

29.08.

 Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa Bojničky
18:00
poďakovanie Pánu Bohu a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Brinčíkovú a Kupkovú
Pi
30.08.
  Dvorníky
18:00
† Karol Bosorad a rodičia
So
31.08.
Dvorníky
18:00
† otec Pavol Magula, s.r.z.o.s.
Ne

01.09.

22. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
 na daný úmysel
Bojničky
08:45
na daný úmysel
Šalgočka
09:00
† rodičia Tomáš a Terézia, brat Peter a celá † rodina
Dvorníky
10:30
na daný úmysel
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Marta a Vojtech Súkenníkoví, s.r.z.o.s.
 • ZASADNUTIE EKONOMICKEJ RADY FARNOSTI: prosíme členov, ak im to dovolí čas, prísť na spoločné stretnutie v pondelok 26.08. o 19:30 na faru do Dvorníkov.
 • STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Bojničky pondelok 26.08.o 18:30 v kostole a Dvorníky 27.08. o 18:30 v kostole.

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Masaryková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Katarína Masaryková, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Masaryková (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Tomáš Volko, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko (.pdf)

Pozvánka na Vatru SNP 2019

Obec Dvorníky a ZO JDS Dvorníky Vás pozývajú na Vatru SNP, ktorá sa bude konať 30. augusta 2019 (piatok) o 18:00 v záhrade Kultúrneho domu Dvorníky. Do tanca a na počúvanie bude hrať DJ Tóno a Tomáš. Čaká Vás občerstvenie – cigánska, pivo, kofola, alko a nealko. Všetkých srdečne pozývame!

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií na stránke obce Dvorníky

Farské oznamy od 19. do 25. augusta 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 25. augusta 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

19.08.

  Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut

20.08.

Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

21.08.

 Svätého Pia X., pápeža Zemianske Sady
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

22.08.

 Panny Márie Kráľovnej Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi

23.08.


Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
So

24.08.

 Svätého Bartolomeja, apoštola Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

25.08.

21. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Jozef Klokner
Bojničky
08:45
† Ľubomír Daniš
Šalgočka
09:00
† rodičia Hubinoví a Majkoví
Dvorníky
10:30
† Ľudmila Polášová a † rodina
Zemianske Sady
10:30
† rodičia František a Helena Královičoví, Štefan a Mária Tomaníkoví a starí rodičia
 • ZASADNUTIE EKONOMICKEJ RADY FARNOSTI: prosíme členov, ak im to dovolí čas, prísť na spoločné stretnutie v pondelok 26.08. o 19:30 na faru do Dvorníkov.
 • STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Bojničky pondelok 26.08.o 18:30 v kostole a Dvorníky 27.08. o 18:30 v kostole.
 • Otec Róbert bude počas týždňa na skautskej lesnej škole, z tohto dôvodu nebudú sv. omše. V prípade zaopatrovania alebo pohrebných obradov bude k dispozícii otec Juraj na tel. kontakte: 0915 337 037

Oznámenie o uložení písomnosti – Martin Drímaj

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Martin Drímaj, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Martin Drímaj (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Mičátek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Miloš Mičátek, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Mičátek (.pdf)

Farské oznamy od 12. do 18. augusta 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 12. do 18. augusta 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
12.08.
Bojničky
18:00
† bratia Stanislav a Alojz a synovec Kotúčkoví
Ut
13.08.
Dvorníky
18:00
† Štefan a Marcela Pavlíkoví
St

14.08.

 Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho Zemianske Sady
18:00
† rodičia Vít a Uršula Šidlíkoví a ostatná rodina

PLATNOSŤ Z PRIKÁZANÉHO SVIATKU

Št

15.08.

 PRIKÁZANÝ SVIATOK Nanebovzatie Panny Márie Šalgočka
18:00Dvorníky
17:30Bojničky
19:00
† rodičia Stranovskí, Hambálkoví, starí rodičia a celá † rodina

 

† Mária Ondrejíčková

 

† rodičia Kupkoví, Ondrejíčkoví a matka Marcela

Pi
16.08.
  Dvorníky
18:00
† brat Pavol Karaba a matka Agnesa Karabová
So
17.08.
Dvorníky
18:00
† Helena Mihinová, rodičia František a Agneša Mihinoví
Ne

18.08.

20. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† manžel Ján Legín, svokrovci a švagor
Bojničky
08:45
† Emanuel a Mária Blštákoví, s.r.z.o.s.  
Šalgočka
09:00
† rodičia Sobotovičoví, Psotoví a celá † rodina
Dvorníky
10:30
† otec Ján a brat Ľubomír
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Miloš Košťál
 • BOJNIČKY: ďalšia etapa prác na kostole v sobotu 17.08. od 09:00. Odstraňovanie sokla na vonkajších múroch a omietku vo svätyni. Prosím prineste si pracovné nástroje.
 • BOJNIČKY: sv. omše počas tohto týždňa v kostole a od budúcej nedele v Dome nádeje na miestnom cintoríne.
 • BOJNIČKY: štvrtok po večernej sv. omši o 19:45 pozývame na lampiónový ďakovný sprievod ku kaplnke sv. Rocha.
 • BOJNIČKY: mesačné zbierky na opravu kostola, každú prvú nedeľu v mesiaci. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za každý milodar.
 • DVORNÍKY: natieranie ohrady kostola, sobota od 09:00.
 • KALENDÁR NA ZAPISOVANIE SV. OMŠÍ DO KONCA ROKA JE  V SAKRISTII.