Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Hanzel

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Milan Hanzel, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Hanzel (.pdf)

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2019

Obec Dvorníky zverejňuje Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Dvorníky k 30.06.2019. Monitorovaciu správu zobralo na vedomie Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 38 zo dňa 18.09.2019.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Dvorníky k 30.06.2019 (.pdf)