Oznam o konaní poľovačky – 23.11.2019

PZ Borina Dvorníky-Bojničky oznamuje, že zajtra 23. 11. 2019 sa bude konať spoločná poľovačka v časti obce Rybníky, Rábel, Uhliská. V uvedených lokalitách sa budú pohybovať poľovníci so psami. Preto žiadame občanov, aby zvýšili opatrnosť, kvôli svojej bezpečnosti.

Návrh VZN č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 22. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 2.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (.pdf)

Návrh VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dvorníky

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dvorníky.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 22. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 2.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dvorníky (.pdf)