Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Filip Masaryk

Písomnosť: spisová značka – (21) 20Csp/83/2018 uzn.č.I.101

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 19. 05. 2020 do 02. 06. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Repiský

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Dušan Repiský, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Intrum

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Repiský (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 196747801 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Peter Pagáč, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – RF 078555192 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní. na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč (.pdf)

Farské oznamy od 18. do 24. mája 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 18. do 24. mája 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
18.05.
Bojničky
18:00
† Vladimír Kotúček a o.r.
Ut
19.05.
Dvorníky
18:00
† rodičia Ján a Jozefína Šípkovskí a brat Ján
St

20.05.

Sv. omše s platnosťou prikázaného sviatku

pre osoby nad 65 rokov 

Šalgočka
17:00

Zemianske Sady
18:00

Bojničky
17:00

Dvorníky
18:00

Poďakovanie za Božiu pomoc v manželstve

† rehoľná sestra Ambrózia Šidlíková

† Jozef a Angela Brisudoví a s.r. Balačinoví

za farníkov

 

Št

21.05.

 PRIKÁZANÝ SVIATOK  Nanebovstúpenie Pána Šalgočka

17:00

Zemianske Sady
18:00

Bojničky
17:00

Dvorníky
18:00

† rodina Ficelová a Nagyová

 

† rodičia Michal a Serafína Danišoví a s.r.z.o.s

† Mária a Jozef Brošoví, otec František Jamrich a s.r.

+ Anna Kmeťová, starí rodičia Mária a Peter Bojnanskí

Pi
22.05.
  Dvorníky
18:00
† Natália, Beáta a Veronika Polákové
So
23.05.
Dvorníky
18:00
† manžel Ľudovít Vihnálik r.z.o.s.
Ne

24.05.

7. veľkonočná nedeľa Dvorníky
07:30
† Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu ( osoby nad 65 rokov )
Bojničky
08:45
† Mária a Jozef Ondrejíčkoví a ostatná † rodina ( park pri KD )
Šalgočka
09:00
†  rodičia Vít a Mária a celá † rodina ( park pred kostolom )
Dvorníky
10:30
†Martin a Jolana Mikušoví             ( park pred kostolom )
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Peter a Mária Kušníroví a s.r.z.o.s.
 • ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIA: možnosť prispieť budúcu nedeľu 24.05. po sv. omšiach do označených pokladničiek.
 • SLÁVENIE PRIKÁZANÉHO SVIATKU: sv. omše v stredu s platnosťou na prikázaný sviatok sú rezervované osobám nad 65 rokov. Prosíme z kapacitných dôvodou o rešpektovanie tohto nariadenia. Zároveň prosíme osoby, ktoré sa na sv. omši zúčastnia v predvečer sviatku, aby už vo štvrtok na sv. omšu nechodili a tak aby zostalo čo najviac voľných miest pre tých, ktorí prídu na slávenie sviatku vo štvrtok.

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Peter Pagáč, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – SK 011938495 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní. na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč (.pdf)

Farské oznamy od 11. do 17. mája 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 11. do 17. mája 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

11.05.

  Bojničky
18:00
† syn Vladimír Škoda
Ut

12.05.

Dvorníky
18:00
† rodičia Kudlíkoví, bratia Milan a Stanislav
St

13.05.

  Zemianske Sady
18:00
† Alfréd Krajný
Št

14.05.

Svätého Mateja, apoštola
(sviatok)
Bojničky
18:00
† Jozef Dekan a rodičia
Pi

15.05.


Dvorníky
18:00
† manžel Stanislav, súrodenci a rodičia Polievkoví
So

16.05.

Svätého Jána Nepomuckého
(spomienka)
Dvorníky
18:00
† Pavol a Margita Miklovičoví a s.r.z.o.s.
Ne

17.05.

6. veľkonočná nedeľa Dvorníky
07:30
za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov (osoby nad 65 rokov )
Bojničky
08:45
† Eva Chmelanová (park pri KD )
Šalgočka
09:00
za členov ruž. spol. p. Mihálikovej (park pred kostolom )
Dvorníky
10:30
† Peter Bališ a rodičia (park pred kostolom )
Zemianske Sady
10:30
† manžel Ján Boleček, r.z.o.s. a súrodenci
 • PROSÍME O DODRŽIAVANIE OPATRENÍ:
  • OCHRANNÉ RÚŠKO NA TVÁR
  • PRI VSTUPE DO KOSTOLA DEZINFEKCIA RÚK
  • ROZOSTUPY 2m – obsadzovať iba vyznačené miesta na sedenie v kostole
  • BEZ PODÁVANIA RÚK
  • SV. PRIJÍMANIE V ROZOSTUPOCH PODÁVANÉ NA RUKU
  • NEPRETRŽITÉ VETRANIE PRIESTORU CHRÁMU
  • SV. SPOVEĎ POČAS TÝŽDŇA VONKU PRED KOSTOLOM
 • STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
  • Bojničky: štvrtok po sv. omši o 18:30 pred kostolom
  • Zemianske Sady: streda po sv. omši o 18:30 pred kostolom
  • Dvorníky: piatok po sv. omši o 18:30 pred kostolom

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – RE 854584664 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní. na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – T – COM

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní. na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Čierne skládky v chotári obce – Máj 2020

V posledom období sa v chotári obce objavili čierne skládky odpadu, ktoré boli aj predmetom reportáže Správ RTVS – 1. mája 2020 (čas od 00:28:17). Obec Dvorníky dôrazne vyzýva občanov, aby nevytvárali čierne skládky a neznečisťovali životné prostredie v okolí obce. Odpad, ktorý bol nájdený v chotári v posledných dňoch, je možné vyhodiť do Komunálneho odpadu, alebo vytriediť prostredníctvom nádob na sklo, papier, kov a tetrapaky. Buďme zodpovední k životnému prostrediu a k nášmu okoliu a postarajme sa o to, aby sme ho zanechali čisté a bezpečné!