Oznámenie o uložení písomnosti – Marek Šandor

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Marek Šandor, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Slov. konsolidačná

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Marek Šandor (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Iveta Cepková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Iveta Cepková, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 178518011 SK – Dôvera

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Iveta Cepková (.pdf)

 

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2020

Tak ako po iné roky, aj tento rok zavíta do našej obce Mikuláš. Nakoľko je tento rok mimoriadna situácia, nemusíte za Mikulášom chodiť do Kultúrneho domu, ale Mikuláš príde za Vami. Mikuláš bude chodiť po obci Dvorníky v sobotu 5. decembra 2020 od 15:30 hod. Začne sa na ulici Dlhý hon, ďalej sa pôjde ulicami Tehelňa, Podkostolie, Veľký rad, Centrum, Pod Rábel, III. Fundiská, II. Fundiská, I. fundiská, Záhumenská ulica a Druhá strana. Prosíme detičky s rodičmi, aby vyšli na ulicu, kde ich Mikuláš obdarí darčekom. Zároveň prosíme o dodržiavanie platných bezpečnostných a hygienických opatrení.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke obce