Usmernenie Hlavného hygienika SR – Individuálna duchovná starostlivosť

Obec Dvorníky zverejňuje usmernenie Hlavného hygienika Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú podmienky individuálnej duchovnej starostlivosti. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Uznesením vlády SR je možné vysluhovanie Svätých omší a liturgických obradov Veľkej noci iba online formou, pričom kostoly ostávajú otvorené. Individuálna duchovná starostlivosť sa skladá z:

  • individuálnej duchovnej služby – najmä: individuálne spovedanie, individuálny duchovný rozhovor s duchovným. Duchovná služba môže zahŕňať aj psychickú prvú pomoc, kopingové stratégie zvládania stresu, krízy alebo smútenia pri strate blízkej osoby. Môže byť poskytovaná v prirodzenom prostredí (dom prijímajúcej osoby, príroda), zariadení (sociálnom, zdravotnom, výchovnom alebo azylovom) alebo v sakrálnom priestore (napr. kostol) alebo pastoračnom centre.
  • individuálnej pastoračnej služby –  najmä: vysluhovanie sviatostí v prirodzenom prostredí osoby/ veriaceho, v ZSS, DOS, ústavných zdravotníckych zariadeniach, hospicoch a rehoľných spoločenstvách komunitného typu; zaopatrovanie chorých a sviatosť pomazania chorých. Touto službou môže byť poskytnutá aj Eucharistia veriacim.

Usmernenie Hlavného hygienika SR – Individuálna duchovná starostlivosť – marec 2021 – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Alexandra Zacharová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Alexandra Zacharová, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Dôvera

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Alexandra Zacharová (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Žigmund Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Žigmund Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – RF 440686591 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Žigmund Šaman (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Pavel Kanaloš

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Pavel Kanaloš, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Odosielateľ/Podacie číslo – Sociálna poisťovňa/OA308172662SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Pavel Kanaloš (.pdf)

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 27.03.2021

V sobotu 27. marca 2021 sa v obci Dvorníky konalo posledné 10. kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Do mobilného odberového miesta v Kultúrnom dome sa počas dňa prišlo otestovať 570 občanov, pozitívny výsledok mal 1 občan obce Dvorníky.

Ďakujeme nášmu odberovému tímu, ktorý úspešne zvládol všetkých 10 kôl skríningového testovania a všetkým občanom, ktorí sa prišli otestovať nielen dnes, ale aj počas minulých testovaní. Prosíme všetkých občanov, aby počas nadchádzajúcich Veľkonočných sviatkov dodržiavali všetky platné hygienické nariadenia. Epidemiologická situácia sa veľmi pomaly zlepšuje a veríme, že tento trend si udržíme aj po skončení Veľkej noci. Ďakujeme!

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Tomáš Volko, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Odosielateľ/Podacie číslo – Sociálna poisťovňa

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Odosielateľ/Podacie číslo – UC 083353374 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk (.pdf)

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 27.03.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že v sobotu 27. marca 2021 sa v našej obci uskutoční desiate – posledné kolo testovania.  

  • Obec zriadila jedno odberové miesto vo vestibule kultúrneho domu v Dvorníkoch, vstup je cez hlavný vchod kultúrneho domu.
  • testovanie sa bude vykonávať v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. V čase od 12:30 do 13:30 bude hygienická prestávka a bude vykonaná dezinfekcia priestorov.
  • testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti, nie v abecednom poradí, preto prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
  • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia čas iba vo svojich domácnostiach.
  • každý účastník je povinný priniesť si občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku. Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča.
  • na testovanie je potrebné prísť v respirátore FFP2.
  • počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka a je povinný dodržiavať pokyny personálu prítomného na testovaní.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme informovať.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – stav sčítania v obci Dvorníky k 24.03.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že v našej obci sa doposiaľ sčítalo 79,36 % občanov obce Dvorníky, ktorým chceme týmto poďakovať.

Online sčítanie končí už 31. Marca 2021. Ak ste sa ešte nesčítali, sčítajte sa pomocou elektronického formulára za seba aj za deti samostatne čo najskôr.  Tí ktorí môžete pomôcť , pomôžte aj svojim blízkym a známym, aby sa nás do konca marca sčítalo čo najviac. Elektronický formulár nájdete na stránke www.scitanie.sk. Návod, ako rýchlo a jednoducho vyplniť sčítací formulár, ponúka inštruktážne video.

Zároveň upozorňujeme, že podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní môže byť udelená občanom, ktorí si nesplnia svoju povinnosť sankcia vo výške od 25,– do 250,– €.

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” v obci Dvorníky – 20.03.2021

V sobotu 20. marca 2021 sa v obci Dvorníky konalo deviate kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Počas dňa sa do odberového miesta v Kultúrnom dome Dvorníky prišlo otestovať 550 občanov, pozitívny výsledok malo 6 testov (občania obce Dvorníky).

Opäť ďakujeme nášmu odberovému tímu za vykonané testy a všetkým občanom, ktorí sa prišli otestovať. Vzhľadom na zvýšený počet pozitívnych testov prosíme všetkých občanov, aby v čo najväčšej miere dodržiavali nové hygienické opatrenia. O ďalšom vývoji situácie vás budeme informovať.