Distribúcia respirátorov FFP2 v obci Dvorníky

Aby sme Vám uľahčili aktuálnu pandemickú situáciu pracovníci obce Dvorníky rozdajú do poštových schránok občanom s trvalým pobytom v našej obce vo veku od 11 rokov respirátory FFP 2 v počte 1 kus na občana na prevenciu a ochranu pred šírením ochorenia COVID 19. Od dnešného dňa platí podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR povinnosť nosiť respirátor vo všetkých interiéroch – obchod, pošta, úrad, autobus, lekári a podobne. V exteriéry je naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom FFP2, ale aj rúškom , šálom alebo šatkou.

Prajeme Vám pevné zdravie – starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.

Stav Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 v obci Dvorníky k 15.03.2021

V našej obci sa už sčítalo už 66 percent občanov obce Dvorníky, ktorým chceme týmto poďakovať.

Ak ste sa ešte nesčítali sami, alebo pomocou blízkej osoby prostredníctvom elektronického formulára, urobte tak do 31. Marca 2021. Pre občanov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať elektronicky bude pripravené od 1. Apríla 2021 asistované sčítanie.