Pozvánka na Pangula fest 2022 v Hlohovci

o.z. Nicolasa Konta v spolupráci s o.z. Spolu pre naše mesto Hlohovec vás pozýva na veľký festival hudobníkov z Hlohovca a Trnavy Pangula fest 2022, ktorý sa bude konať v dňoch 26. – 27. augusta 2022 v areáli Peterskej bašty v Hlohovci. Predstavenie festivalu nájdete v článku nižšie.

Čítať ďalej

Oznámenie o uložení písomnosti – Margita Kosíková, Laura Šandorová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Margita Kosíková, 920 56 Dvorníky, Laura Šandorová, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 15. 08. 2022 do 01. 09. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Margita Kosíková, Laura Šandorová (.pdf)