Verejná vyhláška – oznámenie miesta uloženia písomnosti – Filip Masaryk

Daňový úrad Trnava zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení uloženia písomnosti.

Adresát písomnosti: Filip Masaryk, naposledy sídlo/pobyt: Dvorníky 19, 920 56 Dvorníky.

Písomnosť č. 102338645/2022 zo dňa 23.0.2022 je uložená na Daňovom úrade Trnava, Hlboká 8/t, 917 65 Trnava, oddelenie daňovej exekúcie 1, 2. poschodie, č. kancelárie 228.

Verejná vyhláška – oznámenie miesta uloženia písomnosti – Filip Masaryk (.pdf)