Pozvánka na Vianočné trhy 2022

Obec Dvorníky v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Dvorníky a Rodičovským združením Vás pozývajú na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 10. decembra 2022 od 14:30 v Kultúrnom dome Dvorníky.

V rámci programu sa môžete tešiť na:

  • vystúpenie žiakov Základnej školy s materskou školou dvorníky
  • otvorenie vianočných stánkov a predaj výrobkov
  • stretnutie s Mikulášom
  • chutné občerstvenie počas celého popoludnia (cigánska, varené víno, detský punč)

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach Obce Dvorníky.

Farské oznamy od 5. do 11. decembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 5. do 11. decembra 2022.

Čítať ďalej

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 06. 12. 2022 do 24. 12. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk (.pdf)