Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Bojnanský

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Tomáš Bojnanský, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: od Mgr. Ing. Stanislav Sklenář, súdny exekútor, Exekútorský úrad Piešťany, Teplická 53, 921 01 Piešťany

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 10. 05. 2023 do 24. 05. 2023).

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Bojnanský (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Vlasta Borošová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Vlasta Borošová, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 11. 05. 2023 do 28. 05. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vlasta Borošová (.pdf)

Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 11.05.2023

Vedúca poštového úradu Dvorníky oznamuje, že zajtra 11. 5. 2023 bude pošta v Dvorníkoch celý deň zatvorená z prevádzkových dôvodov.

Pozvánka na Deň matiek 2023

Obec Dvorníky a Základná škola s Materskou školou Dvorníky Vás pozývajú na Deň matiek, ktorý sa bude konať v nedeľu 14. mája 2023 o 15:00 v Kultúrnom dome Dvorníky. Program si pripravili deti Základnej školy s Materskou školou Dvorníky.

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií a videozáznamov na stránke obce Dvorníky.