Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli utvorené v obci Dvorníky volebné okrsky a určené volebné miestnosti nasledovne:

  • Volebný okrsok: č. 1, okrsok č. 1: Dvorníky súp. č. od 1 – do 876 a voliči, ktorý majú evidovaný trvalý pobyt na adrese: Dvorníky.
  • Volebná miestnosť: Kultúrny dom Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – Informácie pre voliča

Obec Dvorníky zverejňuje informácie pre voliča k voľbám prezidenta Slovenskej republiky, ktorých prvé kolo sa bude konať v sobotu 23.03.2024 v čase od 7:00 do 22:00 hod.

Čítať ďalej

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Výsledky

Obec Dvorníky zverejňuje Zápisnicu okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 30.09.2023.

Zápisnica – okrsková volebná komisia – volebný okrsok č. 1 (.pdf)
Zápisnica – okrsková volebná komisia – volebný okrsok č. 2 (.pdf)

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – delegovanie členov a náhradníkov okrskových volebných komisií

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií obce Dvorníky č. 1 a č. 2 pre konanie volieb do NR SR:  podatelna@dvorniky.sk

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – delegovanie členov a náhradníkov okrskových volebných komisií (.pdf)

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – žiadosti o vydanie hlasovacích preukazov

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR: podatelna@dvorniky.sk.

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – oznámenie o počte utvorených volebných okrskov a určenie volebných miestností

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Rozhodnutím predsedu NR SR z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 30. septembra 2023 boli utvorené v obci Dvorníky volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne:

Volebný okrsok:  č. 1 a č. 2,

Volebná miestnosť: Kultúrny dom Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56

Volebného okrsku č. 1: Dvorníky súp. č. od 1 – do 417,

Volebného okrsku č. 2: Dvorníky súp. č. od 418 – do 876 a voliči, ktorý majú evidovaný trvalý pobyt na adrese: Dvorníky.

 

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Informácia pre voliča

Obec Dvorníky zverejňuje informáciu pre voliča k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 30.09.2023.
Čítať ďalej

Referendum 21.01.2023 – doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre hlasovanie v referende, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023 je: podatelna@dvorniky.sk

Referendum 21.01.2023 – doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)

 

 

Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Obec Dvorníky oznamuje, že emailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre hlasovanie v referende, ktoré sa uskutoční 21. januára 2023 je: podatelna@dvorniky.sk

Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou (.pdf)

 

Referendum 21.01.2023 – Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

V zmysle § 49 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum je: podatelna@dvorniky.sk.

Referendum 21.01.2023 – Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie (.pdf)