Farské oznamy od 27. júla do 02. augusta 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. júla do 02. augusta 2020.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 20. do 26. júla 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 20. do 26. júla 2020.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 13. do 19. júla 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 13. do 19. júla 2020.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 6. do 12. júla 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 6. do 12. júla 2020.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 29. júna do 5. júla 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 29. júna do 5. júla 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
29.06.
 PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Svätých Petra a Pavla

Bojničky
17:00Dvorníky
18:00Šalgočka
17:00

Zemianske Sady
18:00

† Jozef a Angela Brisudoví a s.r. Balačinoví

Poďakovanie za 30. rokov spoločného života a prosba o Božiu pomoc a zdravie

† manžel Stanislav, syn Jozef a † rodina

†rodičia Peter a Alžbeta Drápaloví a brat Jaroslav

Ut
30.06.
Dvorníky
18:00
† Pavol Brečka
St

01.07.

  Zemianske Sady
18:00
†Mons. Michal Boleček, brat Vincent a rodičia Štefan a Mária
Št

02.07.

Návšteva Panny Márie  Bojničky
18:00
† brat Jozef, sestra Felícia, Milan a Jozefa Huteroví
Pi
03.07.
 Svätého Tomáša apoštola
Dvorníky
18:00
K úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
04.07.
Dvorníky
18:00
† manžel Viliam a Rodičia
Ne

05.07.

Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov Dvorníky
07:30
† Ján Šípkovský
Bojničky
10:30
Prosba o požehnanie pre obyvateľov obce Bojničky
Šalgočka
09:00
† manžel Stanislav, syn Jozef a † rodina
Dvorníky
10:30
† členovia rodiny a prosba o Božiu pomoc pre rodinu
Zemianske Sady
15:00
† dobrodincovia kostola a prosba o požehnanie pre živých podporovateľou chrámu
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok od 16:00 a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:30 – 16:30 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:30 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: prosíme v prípade záujmu telefonicky kontaktovať kňaza.
 • ZBIERKA SOLIDARITY: 4000,- euro. Úprimná vďaka za vaše milodary. Vďaka vašej štedrosti sa môžeme pustiť do práce :).
 • SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA BOJNIČKY: už tradične oslávime sviatok sv. Cyrila a Metoda – patrónov našej kaplnky v centre mládeže sv. omšou v záhrade KD. Zároveň pri tejto príležitosti požehnáme a odhalíme pamätnú tabuľu pátrovi Huttovi kňazovi a rodákovi. Srdečne ste pozvaní.
 • SLÁVNOSTI 20. VÝROČIA POSVIACKY: naše farské spoločenstvo a zvlášť spoločenstvo veriacich v Zemianskych Sadoch si slávnostnou sv. omšou v nedeľu o 15:00 pripomenie 20 rokov od okamihu posvätenia kostola. Srdečne ste pozvaní na slávnostnú sv. omšu a aj na kultúrny program, ktorý je pripravený po sv. omši na ihrisku pri kostole. Poďakovanie:
  • ružencové spoločenstvo u p. Ľudmily Vaškovej zakúpenie kobercov v hodnote 1 020,00 EUR
  • rodina Petra Cádera obetovala oltárne plachty
 • ZEMIANSKE SADY: z dôvodu príprav na naše slávnosti vás drahí moji prosím o pomoc. Po sv. omši bude v priestoroch školskej jedálne pohostenie pre hostí a kňazov. Prosíme ak by ste mohli dačo dobré napiecť. V sobotu od 19:00 do 20:00 budete môcť priniesť vaše dobroty priamo do školskej jedálne. Už vopred úprimná vďaka za dobroty.
 • BOJNIČKY: na budúcu nedeľu sa po sv. omši uskutoční obvyklá prvonedeľná zbierka na opravu kostolíka. Úprimná vďaka za vašu trpezlivosť a láskavú štedrosť.

Farské oznamy od 22. do 28. júna 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 22. do 28. júna 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
22.06.
Bojničky
18:00
† matka Zitka
Ut
23.06.
Dvorníky
18:00
† Štefánia a manžel Jozef, Mária a manžel Vojtech a Bernardína a manžel Jozef
St

24.06.

Narodenie svätého Jána Krstiteľa  Zemianske Sady
18:00
† otec Štefan Varga a starí rodičia
Št

25.06.

Bojničky
18:00
† Pavol a Emília Barákoví a celá † rodina
Pi
26.06.
  Dvorníky
18:00
† Veronika Koborová
So
27.06.
Dvorníky
18:00
† manželka Jozefína Štatsná
Ne

28.06.

13. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Ladislav Puhala a syn Ladislav
Bojničky
08:45
† Terézia a Jozef Čičoví a s.r. 
Šalgočka
09:00
† rodičia Krajní, Sobotovičoví, švagor Ladislav a Alfréd
Dvorníky
10:30
† Mária a František Némethoví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Jozef a Anna Bolečkoví a starí rodičia
 • ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV. OMŠÍ: na mesiace júl, august, september a október.
 • NEDEĽNÉ SV. OMŠE: z rozhodnutia KBS sa povolenie nezúčastniť sa svätých omší v nedele a v prikázané sviatky ruší.
 • HYGIENICKÉ NARIADENIA: stále je v platnosti nosenie ochranných rúšok na tvári a dezinfekcia rúk pri vstupe do chrámu. Prijímanie Eucharistie na ruku zatiaľ zostáva. Otcovia biskupi nás úprimne pozývajú s úctou a nádejou vytrvať v stanovenom spôsobe prijímania na ruku aj napriek tomu že si uvedomujú citlivosť svedomia mnohých, pre ktoré môže byť tento spôsob problematický.
 • ZBIERKA FARSKEJ SOLIDARITY: úprimné Pán Boh odmeň za váš milodar na podporu sanácie stien na kostole v Bojničkách.

Farské oznamy od 15. do 21. júna 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 15. do 21. júna 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
15.06.
Bojničky
18:00
† Melánia a Peter Lehockí a † rodina Moravcová a Lehocká
Ut
16.06.
Dvorníky
18:00
† rodičia Peter a Margita Tessenyioví a s.r.
St

17.06.

Zemianske Sady
18:00
† tety Štefánia a Otília Vaškové
Št

18.06.

Bojničky
18:00
† Jozef a Anna Turčíkoví
Pi
19.06.
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Dvorníky
18:00
† Anna Bambaci a † rodičia
So
20.06.
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Dvorníky
18:00
† rodičia a starí rodičia z oboch strán a brat Jozef
Ne

21.06.

12. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† Emanuel a Mária Blštákoví a celá rodina
Šalgočka
09:00
† Rudolf a Emília, sestra Marta a starí rodičia
Dvorníky
10:30
† Štefan Sloboda a r.z.o.s.
Zemianske Sady
10:30
† otec Alfréd Krajný, švagrovia Vladimír a Peter a rodina
 • MIMORIADNA ZBIERKA NA PODPORU STAVEBNÝCH PRÁC KOSTOL BOJNIČKY: v rámci farskej spolupatričnosti sa bude na budúcu nedeľu po sv. omšiach konať celofarská zbierka. Sanácia vlhkosti na kostole v Bojničkách vyžaduje nemalé finančné prostriedky a treba sa opäť posunúť o kusok vpred a aj takouto formou môžeme prispieť a podporiť cirkevné spoločenstvo v Bojničkách, ktoré sa pravidelnými mesačnými zbierkami postupne snaží vyzbierať potrebné peniaze a aj vďaka mnohým dobrovoľníkom postupne opäť navrátiť steny kostola do pekného a úctivého stavu. Úprimne vďaka za každý váš prejav solidarity a pomoci.
 • DVORNIKY: piatok na sviatok Božského Srdca – po sv. omši zasväcujúca pobožnosť.
 • ADSUM: časopis bohoslovcov kňazského seminára v Bratislave, možnosť zakúpenia pri východe z kostola. Peniaze môžete vhodiť do pokladničky katolícke noviny.

Farské oznamy od 8. do 14. júna 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 8. do 14. júna 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
08.06.
Bojničky
18:00
† František Pavelka a zať Drahomír
Ut
09.06.
Dvorníky
18:00
† Ján Mazúr a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
St

10.06.

Zemianske Sady
18:00Bojničky
18:00
† rodičia Michal a Sidónia Joštoví a švagor Ján

 

za farníkov ( osoby nad 65 rokov )

Št

11.06.

PRIKÁZANÝ SVIATOK Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Šalgočka
17:00Zemianske Sady
18:00

 

Bojničky
17:00

 

Dvorníky
18:00

† rodičia Majkoví, Tóthoví a starí rodičia

 

† manžel Jozef Šárik, rodičia a súrodenci

 

† rodičia Bahelkoví

 

† sestra Mária a rodičia Mikulkoví

Pi
12.06.
Dvorníky
18:00
† Emília Nosická
So
13.06.
Svätého Antona Paduánskeho Dvorníky
18:00
† Jaroslav Polák, súrodenci a r.z.o.s.
Ne

14.06.

11. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu ( park pri KD )
Šalgočka
09:00
† kmotra Emília Sedláčková
Dvorníky
10:30
† Ján Hanzel
Zemianske Sady
10:30
† syn Bohuš Tkáč
 • V kostoloch je zrušená povinná vzdialenosť dva metre medzi ľuďmi, ktorú nahradí šachovnicové sedenie. Keďže však stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zostáva dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.
  • vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
  • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky
 • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: Zemianske Sady streda o 18:35 a Dvorníky piatok o 18:35 v kostole. Vopred ďakujem.

Farské oznamy od 1. do 7. júna 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 1. do 7. júna 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

01.06.

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi  Bojničky
18:00
† Mária Krajčírová, krstná mama, † rodina Polakovičová a Latáková a s.r.
Ut

02.06.

Dvorníky
18:00
† rodiča Vaculoví a Brinčíkoví
St

03.06.

Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov  Zemianske Sady
18:00
† Bohumil Boleček, rodičia Dominik a Mária
Št

04.06.

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza  Bojničky
18:00
† Michal a Jolana Pavelkoví
Pi

05.06.

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
Dvorníky
18:00
K úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So

06.06.

Dvorníky
18:00
† rodičia Milan a Helena Adámikoví, ujo Jozef, s.r. Adámikoví a Tomanoví
Ne

07.06.

Najsvätejšej Trojice
Dvorníky
07:30
Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre rodinu (pre osoby nad 65 rokov)
Bojničky
08:45
† Štefan a Mária Prosmanoví (park pri KD )
Šalgočka
09:00
† rodičia Krajní a Mihálikoví
Dvorníky
10:30
Poďakovanie Pánu Bohu za dar služby a prosba o Božiu pomoc (park pri kostole )
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Bernardína a František Račkovičoví   a brat Jaroslav
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:30 – 16:30 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:30 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: prosíme v prípade záujmu telefonicky kontaktovať kňaza.

Farské oznamy od 25. do 31. mája 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 25. do 31. mája 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
25.05.
Bojničky
18:00
† Peter Dlhoš
Ut
26.05.
Svätého Filipa Neriho  Dvorníky
18:00
† Anton Kadlec, synovia Ľuboš a Štefan a zať Jozef
St

27.05.

  Zemianske Sady
18:00
Za ružencové spoločenstvo p. Vaškovej
Št

28.05.

Bojničky
18:00
† Anton a Ľudmila Mikulášikoví a brat Jozef
Pi
29.05.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Emília a Justín Perďochoví
So
30.05.
Dvorníky
18:00
† Anton Toman a r.z.o.s.
Ne

31.05.

Zoslanie Ducha Svätého
Dvorníky
07:30
† Gejza Šándor                                      ( pre osoby nad 65 rokov )
Bojničky
08:45
† Jozef a Magdaléna Nikodémoví a s.r. ( park pri KD )
Šalgočka
09:00
† rodičia Terézia a Tomáš a brat Peter
Dvorníky
10:30
† Augustín a Emília Juríčkoví, † Augustín a Mária Hrotkoví a dcéra Jozefína ( park pri kostole )
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Štefan Herceg a rodičia
 • ZBIERKA NA PODPORU KATOLÍCKYCH MASMÉDIÍ: dnešná nedeľa, po sv. omšiach. Úprimné Pán Boh odmeň za vaše milodary.
 • DODRŽIAVANIE BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ: ďakujeme všetkým ktorí sa snažíte dodržiavať bezpečnostné usmernenia a ste tak príkladom zodpovednosti. Nosenie rúšok na tvári a rešpektovanie potrebných rozostupov a taktiež používanie dezinfekcie naďalej zostávajú platnými pre slávenie sv. omší a svojvoľne porušovanie nie je prejavom zodpovedného konania nás kresťanov, ale naopak nezodpovedným ohrozovaním povolenia sláviť verejné sv. omše v našich chrámoch.