Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania – IBV Dvorníky – Pod Ráblom – Komunikácie

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie na časť stavby: IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. Etapa: Komunikácie, spevnené plochy a chodníky  – na deň 21.05.202 o 11:00 hod.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania – IBV Dvorníky – Pod Ráblom – Komunikácie – úplné znenie VV (.pdf)

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania – IBV Dvorníky – Pod Ráblom – infraštruktúra

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie na časť stavby: IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. Etapa: Rozvod NN, Elektromobilita – nabíjacie stanice, Verejné osvetlenie, Rozvod verejného rozhlasu, Kanalizačné prípojky, Vodovodné prípojky – na deň 21.05.202 o 10:30 hod.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania – IBV Dvorníky – Pod Ráblom – infraštruktúra – úplné znenie (.pdf)

Pozvánka na Deň Matiek 2024

Obec Dvorníky a ZŠ s MŠ Dvorníky Vás pozývajú na Deň Matiek, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. mája 2024 o 15:00 v Kultúrnom dome Dvorníky. Program si pripravili deti ZŠ s MŠ Dvorníky.