Zber plastov – 26.06.2020

Obec Dvorníky oznamuje, že zajtra 26. 6. 2020 sa v našej obci uskutoční zber plastov. Vrecia s plastovými fľašami treba vyložiť na ulicu.

Odpočet elektromerov – jún 2020

Západoslovenská distribučná oznamuje, že od pondelka 22.6.2020 do konca týždňa robí v našej obci odpočet elektrickej energie. V pondelok sa odpočet uskutočnil na Posádke a v ostatné dni sa bude odpočet uskutočňovať v obci. Občania si môžu stav odpísať aj sami a dať ho na viditeľné miesto.

Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 12.06.2020

Vedúca poštového úradu oznamuje, že zajtra 12. 6. 2020 bude poštový úrad otvorený do 11:30.

Zber tetrapakov – 09.06.2020

Obecný úrad oznamuje, že zajtra 9. 6. 2020 sa v našej obci uskutoční zber tetrapakov. Nádoby na kovové a tetrapakové obaly treba vyložiť na ulicu.

Zber plastov – 29.05.2020

Obecný úrad oznamuje občanom, že zajtra 29. 05. 2020 sa v obci Dvorníky uskutoční zber plastov. Uviazané vrecia s plastovými fľašami treba vyložiť na ulicu pred dom.

Skúška prevádzkového napätia na vedení 2x400kV Križovany – Bystričany

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava oznamuje, že od 22. mája 2020 je na budúcej elektroenergetickej stavbe „vedenie 2x400kV Križovany – Bystričany“ plánovaná skúška prevádzkovým napätím. Preto obec Dvorníky a prevádzkovateľ stavby upozorňuje občanov, že od uvedeného termínu bude novobudované elektrické vedenie pod elektrickým napätím 220kV.

Oznam o skúške prevádzkového napätia na vedení 2x400kV Križovany – Bystričany – úplné znenie (.pdf)

Zápis detí do Materskej školy Dvorníky – Školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Dvorníkoch oznamuje, že od 04.mája 2020 do 07.mája 2020 bude prebiehať zápis detí do Materskej školy na školský rok 2020/2021 v elektronickej podobe tu:  https://zsdvorniky.edupage.org/register/ .

Ponúkame:

  • kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu “Hravo objavujeme svet”, zamerané na vstup detí do ZŠ
  • výučbu anglického jazyka
  • interaktívnu výučbu prostredníctvom moderných digitálnych technológií

Link na prihlasovanie nájdete aj na FB Materská škola Dvorníky. V nevyhnutných prípadoch sa môžete informovať na tel. čísle: 0911 501 327.

Zber plastov a otváracie hodiny zberného dvora

Obec Dvorníky oznamuje, že zajtra 1. 5. 2020 sa v obci uskutoční zber plastov. Vrecia s plastovými fľašami treba vyložiť na ulicu pred dom.

Obec Dvorníky oznamuje, že zajtra 1. 5. 2020 bude zberný dvor zatvorený. V sobotu 2. 5. 2020 bude zberný dvor otvorený riadne.

 

Slovenská pošta Dvorníky – hodiny pre seniorov

Vedúca poštového úradu Dvorníky oznamuje, že od 23. 4. 2020 bude Slovenská pošta vybavovať seniorov nad 65 rokov iba v čase od 9:00 – do 11:00 hod.

ŠK Dvorníky

Chemický postrek v areáli ŠK Dvorníky

Športový klub Dvorníky oznamuje občanom, že na novom futbalovom ihrisku bol vykonaný chemický postrek na hracej ploche aj v celom areáli ihriska. Z toho dôvodu upozorňujeme občanov, aby nevstupovali do areálu športového klubu.