Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Mičátek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Miloš Mičátek, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Mičátek

Rozpočet obce Dvorníky na roky 2019 – 2021

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Rozpočtu obce Dvorníky 2019-2021.

  • v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Dvorníky, 920 56  alebo
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Dvorníkoch v úradných hodinách .

Dátum zverejnenia Návrhu rozpočtu 2019-2021:  22.10.2018

Termín na uplatnenie pripomienok: od 22.10.2018 do 01.11.2018

Príjmy obce za roky 2019-2021 + sumár za roky 2016 – 2018 – návrh (.xlsx)
Výdavky obce za roky 2019 – 2021 + sumár za roky 2016 – 2018 – návrh (.xlsx)

Rozpočet príjmov 2019 – 2021 (.pdf)
Rozpočet výdavkov 2019 – 2021 (.pdf)

Rozpočet obce Dvorníky za roky 2018 – 2020 – rekapitulácia

thumbnail of Rozpočet2018 EKM – rekapitulaciaProgramový rozpočet

thumbnail of Rozpočet2018 EKM

 Rozpočet príjmov za vybrané obdobie

thumbnail of Príjmy 2018 schválenieRozpočet výdavkov za vybrané obdobie

thumbnail of výdavky 2018 na schválenie

 

 

Farské oznamy od 19. do 25. novembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 25. novembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

19.11.

Bojničky
17:00
prosba o požehnanie pre tých, ktorí sa prichádzali modlievať v októbri posvätný ruženec 
Dvorníky
18:00
† Anton Ujlacký, sestra Anna, r.z.o.s.
Ut

20.11.

Dvorníky
18:00
† bratia Emil a Marián Kamendyoví, švagor František
St

21.11.

Obetovanie Panny Márie  Šalgočka
17:00
† Ján a Cecília Lukáčoví
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

22.11.

 Svätej Cecílie, panny a mučenice
Zemianske Sady
17:00
† dcéra Alena Krtková, manžel Emanuel, Zuzana a svokrovci Lídia a Oldrich
Dvorníky
18:00
poďakovanie za spoločné roky života
Pi

23.11.


Bojničky
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
18:00
† manžel František, Ján a Pavlína Farkašoví
So

24.11.

 Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov Bojničky
08:00
† rodičia Barákoví a celá rodina
Dvorníky
18:00
† Jozef Nosický
Ne

25.11.

     34. cezročná       nedeľa     KRISTA KRÁĽA Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
poďakovanie za 50 rokov manželstva
Šalgočka
09:00
† manžel Dušan, † rodina Psotová a Mesárošová
Dvorníky
10:20
† Štefan a Margita Čejteioví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Slamkoví, starí rodičia z oboch strán, brat, synovec a prosba o Božiu pomoc
  • TRNAVSKÁ NOVÉNA: dnešnú nedeľu spoločný autobus 16:30 Zemianske Sady, 16:35 Šalgočka, 16:40 Dvorníky, 16:45 Bojničky.
  • ZÁVEREČNÁ SV. OMŠA TRNAVSKÁ NOVÉNA: v stredu 21.11. sa ukončí Trnavská novéna. Z našej farnosti môžeme využiť spoločné putovanie autobusom: 16:00 Zemianske Sady (zástavka pod kostolom) 16:05 Šalgočka (zástavka pod kostolom) 16:10 Dvorníky (parkovisko pod kostolom) 16:15 Bojničky (zástavka pri kostole).
  • RELIKVIE BL. TITUSA ZEMANA PRE NAŠU FARNOSŤ: pozývame vás na slávnostnú sv. omšu v piatok o 18:00 vo farskom chráme v Dvorníkoch, pri ktorej don Jozef Slivoň SDB, vicepostulátor procesu blahorečenia Titusa Zemana odovzdá pre našu farnosť relikvie nášho národného blahoslaveného a bude celebrovať sv. omšu, pri ktorej sa nám aj prihovorí. Pod ochranným príhovorom bl. Titusa Zemana vstúpi naša farnosť do nového cirkevného roka a počas jednotlivých adventných nedieľ budú jeho relikvie v jednotlivých chrámoch farnosti uctené a spoločnou modlitbou budeme na orodovanie tohto nášho blahoslaveného prosiť Boha o milosti pre nasledujúci čas.
  • NEDEĽA KRISTA KRÁĽA: pri sv. omšiach budeme mať  ďakovnú pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou so zasväcujúcou modlitbou a záverečným Eucharistickým požehnaním, pri ktorej možno získať plnomocné odpustky.