Pozvánka na Fašiangy 2020

Obec Dvorníky a ZO JDS Dvorníky Vás pozývajú na Fašiangový sprievod a pochovávanie basy, ktoré sa budú konať 22. februára 2020. Program:

  • 13:00 – fašiangový sprievod v časti Posádka
  • 15:30 – fašiangový sprievod v Dvorníkoch – od Kultúrneho domu cez Malý rad, okolo fary, pomníka cez Varhíd a II. Fundiská späť do Kultúrneho domu.
  • 17:30 – fašiangové pásmo “Pochovávanie Basy”
  • zábava s hudobnou skupinou ONTÁRIO. Vstup voľný.
  • Môžete sa občerstviť a pochutnať si na špecialitách fašiangovej zabíjačky.

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií a iného audiovizuálneho materiálu na internetovej stránke obce Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Žigmund Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Žigmund Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 127556165 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 27. 01. 2020 do 14. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Žigmund Šaman (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Marian Rybanič

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Marian Rybanič, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – RE 792267338 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 27. 01. 2020 do 14. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Marian Rybanič (.pdf)